Nieuwe pilot Energiebox

Sociale doelstellingen bereiken, energie besparen en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk. Dat kunnen gemeenten voor elkaar krijgen met het project Energiebox. Na Utrecht volgt nu ook Eindhoven met een pilot. Vier Eindhovenaren, werkzoekend in de 55+-leeftijdscategorie, worden opgeleid tot Energiecoach. Zij helpen inwoners – vooral die met een kleine portemonnee – hun huis te verduurzamen en hun energierekening omlaag te brengen. Zo slaat de gemeente Eindhoven twee vliegen in één klap.

Ook Eindhoven aan de slag met Energiebox

Na Utrecht is Eindhoven als tweede gemeente begonnen met een pilot van het project Energiebox. In het initiatief worden 55-plussers omgeschoold tot Energiecoach. Vanuit die rol adviseren zij inwoners van wijken met veel sociale huur om hun energielasten te verlagen. Zij bieden hun de zogeheten Energiebox aan: een toolkit met hulpmiddelen om meteen energie te besparen. Denk aan een ledlamp, douchetimer en radiatorfolie.

‘Het mooie aan dit initiatief is dat we op korte termijn al successen boeken. We pakken de ouderenwerkeloosheid aan, maar helpen inwoners ook om duurzamer te leven en hun energierekening te verlagen’, vertelt Manon Böse, accountmanager van het Werkgelegenheidsteam van de gemeente Eindhoven. Het Werkgelegenheidsteam Eindhoven probeert met bedrijven in de regio zo veel mogelijk werkgelegenheidsprojecten op te starten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. ‘We werken samen met bedrijven in verschillende sectoren, denk aan zorg en welzijn, ICT en zakelijke dienstverlening. Heel mooi dat we hier nu ook de energiesector aan toe kunnen voegen.’

'De gemeente financiert de opleiding van de Energiecoaches. Deze opleiding duurt twee maanden. Daarna gaan de Energiecoaches minimaal 28 uur in de week aan de slag. In Eindhoven starten we met vier kandidaten, een vrouw en drie mannen. Blijkt de pilot succesvol, dan gaan we kijken hoe we dit project verder kunnen uitbreiden’, aldus Böse.

Kansen voor gemeenten

Vier woningcorporaties, Trudo, ‘thuis, Woonbedrijf en Wooninc., werken in Eindhoven samen met de gemeente in het Duurzaamheidspact. Van daaruit is het initiatief opgestart en wordt afgestemd in welke buurten het project zal gaan lopen. De woningcorporaties helpen bij het uitkiezen van de pilotwijken en het informeren van huurders over de voordelen van een gesprek met een Energiecoach. De begeleiding van de Energiecoaches is in handen van Stichting Trias Innervatie, die ook bij de lancering van de Energiebox in Utrecht betrokken was.

Ook Start Foundation is aangehaakt, omdat 55-plussers een van de meest kwetsbare groepen zijn als het om het vinden van werk gaat. Start Foundation wil meer gemeenten en woningcorporaties stimuleren om aan de slag te gaan met initiatieven als de Energiebox. Die kansen zijn er wel degelijk, vindt Bas Bunnik van Trias Innervatie, die zowel in Utrecht als in Eindhoven mede aan het roer van het project staat. ‘We zijn in gesprek met zes gemeenten in het land die serieuze interesse hebben om met de Energiebox van start te gaan. Begin volgend jaar volgen er hopelijk nog meer, omdat het Rijk de regels voor dit soort projecten versoepelt.’