< Terug naar de homepage English

Gemeente Eindhoven en Start Foundation steunen bedrijven in moeilijkheden

  • Home >
  • Nieuws >
  • Nieuws >
  • Gemeente Eindhoven en Start Foundation steunen bedrijven in moeilijkheden

Nieuw lokaal investeringsfonds voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

  
De gemeente Eindhoven en Start Foundation werken vanaf 1 juni samen om bedrijven die door de crisis worden geraakt, te ondersteunen. Hiervoor is het lokaal investeringsfonds opgericht. Het doel is om kredieten te verstrekken aan bedrijven die in de basis gezond zijn, maar als gevolg van de crisis in de problemen zijn gekomen. Bedrijven met een substantieel aantal werknemers die nagenoeg kansloos zijn als ze werkloos worden, kunnen er gebruik van maken. Het gaat dan om werknemers die vanwege bijvoorbeeld leeftijd, opleiding, handicap op anderszins blijvend buiten spel kunnen komen te staan. Het nieuwe Lokaal Investeringsfonds Eindhoven (LIFE) is een initiatief van PvdA, VVD en D66.


In het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid is het perspectief bieden aan mensen en arbeidsparticipatie een belangrijk streven, juist ook als het gaat om kwetsbare groepen in de samenleving. Tot voor kort voerde Start Foundation een soortgelijke kredietregeling uit op regionaal niveau. Toen deze regeling eindigde, gaf de Gemeenteraad aan de regeling lokaal te willen voortzetten. Hierna is besloten om het lokaal investeringsfonds op te richten, met Start Foundation als uitvoerende partij. Het fonds wordt in 1e instantie ingezet tot 1 juni 2014. Op basis van een tussentijdse evaluatie wordt besloten of het fonds ook daarna gecontinueerd en mogelijk ook verbreed zal worden. 

Er wordt gestreefd naar een revolverend fonds van €1.000.000, -. Dan kan ook in de vraagbehoefte worden voorzien. Vanuit gemeentelijk middelen is € 500.000,-- ter beschikking gesteld. Voor het resterende bedrag is aan de Provincie, in het kader van de extra Provinciale crisismiddelen, een subsidieaanvraag ingediend voor een gelijk bedrag. Op 21 juni besluiten de Staten hierover. 

De komende maanden wordt extra ingezet op communicatie om de regeling onder de aandacht te brengen bij bedrijven die een steuntje nodig hebben om het te redden. De ervaring leert dat de drempel voor bedrijven vaak nog erg hoog is om steun te zoeken. Via gerichte communicatie en intermediairs wordt geprobeerd de drempel te verlagen. Voor meer informatie over het fonds, de doelgroep, het werkingsgebied en specifieke kredietvoorwaarden, kunt u terecht op www.startfoundation.nl/life.

 

/// EINDE PERSBERICHT ///

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

 

Meer informatie

 

Start Foundation

Remko van Riel (communicatie): tel. 040-787 80 71/06-34 77 24 67, remko.van.riel [apenstaartje] startfoundation.nlwww.startfoundation.nl.

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Onze aanpak

Meer kansen en banen, minder drempels voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Bekijk onze aanpak

Wat doen we niet

Activeren en opleiden zonder vooruitzicht op een baan. Het moet werk opleveren of uitzicht daarop.

Bekijk wat we niet doen

Cookie Controlx

Start Foundation gebruikt Google Analytics.

Lees meer