< Terug naar de homepage English

Huidig arbeidsbestel moet grondig op de schop

Start Foundation zoekt radicale oplossingen

  

Het wordt tijd voor een radicale omslag van het bestaande arbeidsbestel. Anders blijven de ‘verliezers’ op de arbeidsmarkt zonder perspectief. Met onrecht, onvrede en maatschappelijke instabiliteit als gevolg. Deze onthutsende en verontrustende analyse van de onderkant van de arbeidsmarkt wordt blootgelegd in het boek De kwetsbaren, dat vanaf 7 april in de boekhandel ligt. De kwetsbaren toont aan dat ingrepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zelden werken of zelfs averechts uitpakken. Het wordt daarom tijd om het roer radicaal om te gooien. Een brede maatschappelijke discussie moet hiertoe de aanzet geven. Start Foundation, die de uitgave van De kwetsbaren mede mogelijk maakte, roept daarom iedereen op om mee te denken en mee te praten over werkbare oplossingen. De aftrap vindt plaats op 9 april in aanwezigheid van de geïnterviewden in het boek.

 

“Er is sprake van verdringing en concurrentievervalsing, met als voornaamste verliezers mensen die al zo weinig te verliezen hebben”, stelt Jos Verhoeven, directeur van Start Foundation. “Ruim vijftien jaar ervaring heeft ons  geleerd dat beleidsinterventies aan de onderkant van de arbeidsmarkt zelden het beoogde effect sorteren. Dat bracht ons er ook toe om onderzoeksjournalist Will Tinnemans te vragen wat dieper in de materie te duiken. We wilden weten of onze observaties incidenten waren of deel uitmaken van een wonderlijke wereld vol tegenstrijdigheden, met één wetmatigheid: werken doet het niet.”

 

Onder mensen die moeilijk aan werk komen (ouderen, Wajongers, mensen met een fysieke beperking, et cetera), is sprake van concurrentie en verdringing. Onbedoeld, maar dat maakt het niet minder ernstig. De bureaucratie neemt eerder toe dan af. Het aanbestedingsbeleid jaagt de ene kansarme een baan uit, ten behoeve van de andere. Draaideurwerkloosheid doet zo haar intrede. Ondernemers en deskundigen die in De kwetsbaren (ISBN: 978 90 468 1660 8, Nieuw Amsterdam Uitgevers 2014) aan het woord komen, zijn unaniem kritisch en geloven niet dat de nieuwe Participatiewet hier iets aan gaat veranderen. Pleisters plakken is volstrekt ontoereikend. Ruim een miljoen mensen aan de kant en een grote groep werkenden die steeds meer klem komt te zitten, dat is een recept voor onvrede, onrecht en instabiliteit.  

 

Onlinediscussieplatform

Radicale ideeën zijn nodig om het systeem te veranderen. Dat zal niet eenvoudig zijn. Het systeem heeft de neiging zichzelf in stand te houden, de (macro-)economische context is lastig en een ingrijpende ommezwaai is in de poldertraditie moeilijk te realiseren. Maar het moet. Auteur Will Tinnemans en Start Foundation roepen iedereen op om mee te denken en mee te praten over werkbare oplossingen via www.dekwetsbaren.nl, dat op 9 april live gaat.

Naar overzicht

sommige interventies leveren gelukkig wel waarde! Het is de taak van het bedrijfsleven, fondsen en de overheid om juist die initiatieven te steunen.

Goeie zaak! Meer van hetzelfde helpt niet! Hoe kan ik actief betrokken raken ? Graag contact.

Interessant! Komen er ook fysieke bijeenkomsten, of alleen online discussie?

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Onze aanpak

Meer kansen en banen, minder drempels voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Bekijk onze aanpak

Wat doen we niet

Activeren en opleiden zonder vooruitzicht op een baan. Het moet werk opleveren of uitzicht daarop.

Bekijk wat we niet doen

Cookie Controlx

Start Foundation gebruikt Google Analytics.

Lees meer