< Terug naar de homepage English

Reactie op eindrapport AUTI-Weigerscholen Inspectie van het Onderwijs

  • Home >
  • Nieuws >
  • Nieuws >
  • Reactie op eindrapport AUTI-Weigerscholen Inspectie van het Onderwijs

Vandaag verscheen het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van onze AUTI-Weigerscholen-actie vorig jaar zomer. Volgens de inspectie is het niet zo dat scholen leerlingen met autisme hebben geweigerd omdát ze autisme hebben.

In ons rapport zijn 138 meldingen opgenomen van jongeren die niet werden toegelaten tot de opleiding van hun keuze. De jongeren vermoedden dat ze de opleiding niet mochten volgen vanwege hun autisme. Ze hadden bijvoorbeeld wel de juiste vooropleiding gevolgd, maar werden toch niet toegelaten. In een aantal gevallen werd hun dat ronduit gezegd, in andere gesuggereerd en in veel gevallen werd er geen enkele mondelinge of schriftelijke motivatie gegeven.

 

De Inspectie van het Onderwijs deed onderzoek bij drie mbo-instellingen en één hbo-instelling die het vaakst werden genoemd in ons rapport. Volgens de inspectie is het niet zo dat de scholen de jongeren niet toelieten op grond van hun autisme. “De instellingen voeren een zorgvuldige aanmeldings-, intake- en plaatsingsprocedure”, stelt de inspectie. Afwijzingen zijn vaak terug te voeren op het zogenaamde arbeidsmarktperspectief. Dit betekent in gewoon Nederlands dat de school inschat dat het hebben van autisme problemen gaat geven in de opleiding en vooral in de stage.
 

De kritiek van de inspectie richt zich dus niet zozeer op het niet toelaten, maar vooral op de communicatie. Scholen moeten beter communiceren wanneer ze jongeren niet toelaten tot de gewenste opleiding. “De afwijzing vindt doorgaans niet schriftelijk en gemotiveerd plaats. Hierdoor blijft er voor de jongeren (en hun ouders) onduidelijkheid bestaan over de afwijzingsgrond”, schrijft de inspectie.

Ofschoon wij waardering hebben voor het werk van de Inspectie van het Onderwijs en de communicatie met ons hierover, plaatsen we wel enkele kritische kanttekeningen.

Met het onderwerp, i.c.de jongeren zelf,is niet gesproken door de inspectie. Alle informatie komt van de ‘dader’ en niet van het ‘slachtoffer’. Wanneer bijvoorbeeld in de spreekkamer is gezegd: “Jij komt er hier niet in, want in deze opleiding is geen plaats voor autisten”, staat dit nergens zwart-op-wit. Wij hebben herhaaldelijk meldingen gehad waarin woorden van gelijke strekking werden gebezigd.
 

Het arbeidsmarktperspectief-argument lijkt plausibel, maar het werd naar ons idee vaak van stal gehaald met als achterliggend feit het ontbreken van adequate kennis over autisme, waardoor snel gegeneraliseerd werd: “Autisme en ICT is een goede match. Autisme en zorg is een nagenoeg onmogelijke combinatie.” Stereotypen die vaak de oorzaak zijn van feitelijk weigeren. Overigens zeggen de scholen ook zelf in het rapport dat ze ‘regelmatig gebrek hebben aan expertise op het gebied van autisme.’ 

Ten slotte blijft het opmerkelijk in onze ogen dat een in principe drempelloze instroom in het mbo niet gewaarborgd kan worden. Met de vereiste vooropleiding moet je in wezen toegelaten worden tot de opleiding van je keuze, tenzij er een grotere vraag is dan aanbod.

Verheugend is het om te lezen dat ons meldpunt als een wake-up call wordt gezien door de scholen en aanleiding is om het eigen beleid extra kritisch onder de loep te nemen. We zullen ze hoe dan ook kritisch blijven volgen. Het meldpunt AUTI-Weigerscholen blijft vooralsnog dan ook nog tot nader order in de lucht.

 

Jos Verhoeven, directeur

Start Foundation

Naar overzicht

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat autistische studenten vanwege hun handicap geweerd worden bij de toelatingsselectie tot mbo-opleidingen, zo meldt de Onderwijsinspectie in een rapport (1/3/2014) dat deze week aan de Tweede Kamer is aangeboden. Als ze worden afgewezen is dat niet primair op hun handicap (ASS) gebaseerd maar op andere criteria (§3.2), zoals een te rooskleurig beroepsbeeld in het licht van hun mogelijkheden en beperkingen, vooral wat betreft de verwerving van beroepscompetenties om te functioneren in praktijksituaties (§3.1).
Kennelijk heeft de Onderwijsinspectie uitsluitend gekeken naar primaire, directe discriminatie. Nergens trof zij een bordje ‘Verboden voor Autisten’ aan. Maar de Inspectie gaat voorbij aan vormen van secundaire, indirecte discriminatie. Een restaurant maakt zich bijvoorbeeld aan indirecte discri­minatie jegens blinden en slechtzienden schuldig als men voor hen geen uitzondering maakt op het verbod tot het meenemen van honden. De Onder­wijs­inspectie gaat in haar rapport voorbij aan de volgende vragen:
(a) In hoeverre worden studenten geweigerd (niet van vanwege hun handicap maar) vanwege het feit dat de mbo-instelling niet de nodige middelen wenst vrij te vrijmaken om hun tijdens de opleiding extra begeleiding en onder­steuning te bieden, terwijl zij toch wettelijk verplicht is, binnen de grenzen van het mogelijke, ‘redelijke aanpassingen’ te bieden ten behoeve van ge­handicapte studenten?
(b) In hoeverre worden studenten geweigerd (niet vanwege hun handicap maar) vanwege het feit dat de mbo-instelling niet bereid is ruimte te laten voor de studievertraging die ze ten gevolge van hun handicap zullen oplopen?
(c) In hoeverre worden autistische kandidaten geweigerd (niet vanwege hun handicap maar) vanwege het feit dat ze ten gevolge van hun handicap veel moeite zullen hebben om aan de sociaal-emotionele en samenwerkings­competenties te voldoen die tegenwoordig, met het oog op zo breed mogelijke inzetbaarheid van gediplomeerden, in de diploma-eisen van mbo-opleidingen plegen te worden opgenomen?
(d) En hoe moeten mbo-opleidingen omgaan met de keuzedilemma’s die optreden als er, zoals bij de creatief-technische mbo-opleiding Game Design, niet genoeg studieplaatsen beschikbaar zijn om alle (geschikt bevonden) gegadigden toe te laten?

Lees verder via http://bit.ly/discriminatieautisme

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Onze aanpak

Meer kansen en banen, minder drempels voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Bekijk onze aanpak

Wat doen we niet

Activeren en opleiden zonder vooruitzicht op een baan. Het moet werk opleveren of uitzicht daarop.

Bekijk wat we niet doen

Cookie Controlx

Start Foundation gebruikt Google Analytics.

Lees meer