< Terug naar de homepage English

Stoutfonds opgericht om boetes te betalen

Stout fonds betaalt! logoStart Foundation lanceert in het VARA televisieprogramma De Ombudsman het Stoutfonds. Het Stoutfonds gaat boetes betalen die werkgevers krijgen als zij jongeren zonder verblijfsvergunning stage laten lopen. Jongeren die (nog) geen verblijfsvergunning hebben, kunnen wel  een opleiding volgen, maar mogen géén stage lopen. En zonder stage geen diploma. Daarmee wordt hun recht op onderwijs geschonden.


Alle kinderen in Nederland zijn verplicht naar school te gaan. Als een leerling voor zijn 18e aan een opleiding begint, heeft hij ook het recht de opleiding af te maken. Maar voor het volgen van (verplichte) stages gelden andere regels. Stages beschouwt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als arbeid. Als jongeren zonder verblijfsvergunning stage willen lopen, hebben ze een tewerkstellingsvergunning nodig. En die krijgen ze niet. Een werkgever die zo’n jongere toch stage laat lopen, riskeert een boete van 8.000 euro. Het gaat naar schatting om enkele tientallen jongeren per jaar. Door deze jongeren geen stage te laten lopen, wordt hun recht op onderwijs geschonden, vastgelegd in het ‘Verdrag inzake de rechten van het kind’. De meerderheid van de Tweede Kamer is daar boos over. De MBO Raad deed een klemmend beroep op de Kamer, en ook bonden en werkgevers drongen bij de verantwoordelijke bewindslieden aan op een oplossing. In ‘De Ombudsman’ heeft minister Van Bijsterveldt van OC en W ruim een half jaar geleden beloofd een oplossing te vinden. Maar er is niks gebeurd. Start Foundation wil niet langer lijdzaam toezien en richt een ‘Stoutfonds’ op.  Start Foundation stortte de eerste 150.000 euro, waarmee de boetes betaald kunnen worden die werkgevers krijgen als ze een jongere een stage bieden zonder werkvergunning. 

 

Start Foundation wil zo op haar eigen manier dit probleem oplossen en deze gemotiveerde jongeren helpen hun diploma te halen. “Honderden miljoenen worden jaarlijks besteed aan de bestrijding van voortijdige schooluitval, en nu zijn er gemotiveerde jongeren die door de overheid gedemotiveerd worden om een diploma te halen. Dat is de wereld op zijn kop”, aldus directeur Jos Verhoeven van Start Foundation. “Dan gaan we maar stout doen en betalen wij eventuele boetes. Die jongeren moeten een kans krijgen op een fatsoenlijke toekomst, waar die ook is.” Stagebieders (werkgevers) die hier sympathiek tegenoverstaan, wordt gevraagd zich te melden bij ‘De Ombudsman’ van de VARA.

 

Zie ook het artikel in de Telegraaf en Nu.nl

 

Stagebieders kunnen zich wenden tot ombudsman [apenstaartje] vara.nl

Naar overzicht

Geweldige fonds. Het is niet de politiek die enige moraliteit kent, maar zulke initiatieven. Gelukkig zijn er nog mensen die zich daarvoor inzetten. Kunnen ze in het politiek nog wat van leren. Je zou bijna denken dat je alleen in de tweede kamer komt als je enige vorm van hersenen bezit en gebruikt. Daar kan je je toch in vergissen.

Op 4 april 2012 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak tegen het Radboud Ziekenhuis. Het ziekenhuid had een student kaakchirurgie uit Iran een co-schap had laten lopen van 3 weken. Hiervoor had de arbeidsinspectie een boete aan het ziekenhuis opgelegd van € 9.500. Dit besluit is echter vernietigd door de RvS, omdat hier geen sprake was van arbeid in de zin van de WAV, zodat geen tewerkstellingsvergunning was vereist. De uitspraak is te vinden op rechtspraak.nl onder nummer LJN: BW0790. Een veelbelovend begin.

De houding van de regering is de schaamte voorbij. Dit is een fantastisch initiatief en ik wil het van harte financieel steunen. Op welk rekeningnummer kan ik een donatie storten?

waar kan ik mijn bijdrage kwijt?

Graag zou ik het Stoutfonds financieel ondersteunen. Hoe kan dat? En tegelijk velen oproepen om ook een bijdrage in het fonds te storten. Woedend kan ik worden op Kamp en onze Minister van Onderwijs die het bestaat om exact het omgekeerde te zeggen over de stagemogelijkheden van illegaal hier verblijvende allochtonen als een jaar geleden. Haar totaal gebrek aan principes, schaamteloos opportunisme en Kamps botte, grove, afwijzende houding maken meer dan duidelijk dat het hun niet meer om mensen gaat, maar slechts om de gunst van de heer Wilders.

Laten we eerst eens zorgen dat onze eigen kinderen genoeg stage plaatsen aangeboden krijgen. Onder de wet op de Loonbelasting word stage lopen als arbeid gezien dus ben je werknemer en voor illegalen geldt geen arbeid.

Ik wil jullie even laten weten dat ik het fantastisch vind wat jullie doen!

Wat fijn, dat jullie dit doen - gelukkig is er tegenwicht tegen deit soort absurditeit - hartelijk bedankt! Christine

Wat is het rekeningnummer?

een geweldig idee van gezamenlijke verantwoordelijjkheid en sociale rechtvaardigheid!

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Onze aanpak

Meer kansen en banen, minder drempels voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Bekijk onze aanpak

Wat doen we niet

Activeren en opleiden zonder vooruitzicht op een baan. Het moet werk opleveren of uitzicht daarop.

Bekijk wat we niet doen

Cookie Controlx

Start Foundation gebruikt Google Analytics.

Lees meer