Uitgelicht

Blog Jos: samen maken we de samenleving.

Samen maken we de samenleving. Daar geloof ik heilig in. Ongeacht ieders kwaliteiten moeten we het samen runnen. Dit is de wereld waarin we leven. Werk speelt daarin een belangrijke rol. Het biedt ons ontplooiing, zelfrespect en eigenwaarde. En niet te vergeten inkomen, waarmee we onze onafhankelijkheid kunnen benadrukken.

  

Actie Bollenstreek

Gemeenten in de Bollenstreek draaien de bezuiniging op subsidies voor arbeidsgehandicapten terug. De sociale dienst (ISD) is na het inwinnen van extern juridisch advies tot inkeer gekomen. "De verordening bleek toch niet in overeenstemming met de Participatiewet te zijn", legt de ISD uit. Start Foundation was van plan om twee rechtszaken aan te spannen tegen de ISD. "Dan hebben we dus zelfs zonder de rechter gewonnen," zegt Doesje Fransen van Start Foundation. Bron: Leidsch Dagblad

19/10/2018

Een halfjaar is Programmamanager Ingeborg Zwolsman nu voor Start Foundation aan de slag met het dossier ‘Open Hiring’. Stapje voor stapje kijken we hoe we dit concept uit de VS succesvol in Nederland kunnen invoeren.

18/10/2018

Een bakkerij waar je zonder sollicitatie en ongeacht diploma of ervaring aan het werk kunt gaan. Dat is ongetwijfeld het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld uit de ‘Greyston-aanpak’.

18/10/2018

Een landelijk opleidingsinstituut, een groot schoonmaakbedrijf en een semioverheidsorganisatie; de belangstelling om deel te nemen aan een Open Hiring-pilot is groot en komt van uiteenlopende kanten.

3/10/2018

Het moet ergens zo in 2003 zijn geweest. Elske ter Veld (†) en ik bezochten Peter in Heerhugowaard. Peter had een inzending ingeleverd voor onze Baanbrekerprijs. Peter was een succesvol kapper geweest. Totdat het noodlot toesloeg. Peter belandde in een rolstoel.

3/10/2018

Oud-bankdirecteur Frits Swinkels is in deeltijd voor Start Foundation aan de slag om werklozen aan een baan te helpen. Zijn veelzijdige ervaring aan werkgeverskant in combinatie met een sterk geloof in de kracht van samenwerken stemmen hem optimistisch.

3/10/2018

Projectmanager Jos van Delft houdt zich beroepsmatig sinds 2001 bezig met arbeidsparticipatie. Onder andere als jobcoach en operationeel accountmanager bij USG Restart. Bij Start Foundation leidt Jos het project Talentvol en richt hij zich op Open Hiring™.

14/9/2018

Samen maken we de samenleving. Daar geloof ik heilig in. Ongeacht ieders kwaliteiten moeten we het samen runnen.

12/6/2018

2017 was het jaar van de grote ommezwaai, vindt directeur Jos Verhoeven van Start Foundation. “We zijn ooit begonnen als filantropisch fonds. Organisch groeiden we vervolgens door naar de rol van maatschappelijk investeerder.

18/4/2018

De economie draait overuren, maar het aantal personen in de bijstand blijft toenemen. Ook de Participatiewet levert niet op wat men ervan verwacht. Er is een nieuwe aanpak nodig, die kwetsbare werkzoekenden perspectief moet geven.

23/3/2018

Talent4Service, UWV en Start Foundation willen in 2018 en 2019 minimaal 150 laagopgeleide 50-plussers duurzaam aan het werk krijgen.