Onderzoeksrapport haalbaarheid Open Hiring™ in Nederland

Naar de haalbaarheid van Open Hiring™ in Nederland liet Start Foundation onderzoeken verrichten door een consortium van hogescholen onder penvoering van Hogeschool Windesheim. Download de verkorte versie, inclusief aandachtspunten voor de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Onderzoeksrapport

In deze rapportage beschrijven we Open Hiring™ zoals dat door Greyston Bakery wordt toegepast, en de overdraagbaarheid van de kernelementen hiervan naar Nederland.

Duplicatie of publicatie van dit document is niet toegestaan zonder toestemming van Start Foundation.

Jaarverslag 2017

2017 was het jaar van de grote ommezwaai, vindt directeur Jos Verhoeven van Start Foundation. "We zijn ooit begonnen als filantropisch fonds. Organisch groeiden we vervolgens door naar de rol van maatschappelijk investeerder. Nu kiezen we voor de positie van maatschappelijk ontwikkelaar. Dat betekent meer focus op een aantal doelen, meer beleid en programma’s voor de langere termijn, minder losse projecten en ‘van alles wat’. Het systeem moet op de helling, want het brengt onze doelgroepen in moeilijkheden."

Jaarverslag 2017

Hieronder kun je het jaarverslag 2017 downloaden. Enkele jaren geleden hebben wij besloten om geen gedrukte versie meer te verstrekken uit milieu-overwegingen.

Werkboekje Social Impact Bonds

In december 2013 maakte Nederland voor het eerst kennis met het fenomeen Social Impact Bond. Start Foundation lanceerde de eerste SIB samen met de gemeente Rotterdam, ABN AMRO Social Fund en de Buzinezzclub. Hiermee werden 160 werkloze jongeren aan werk geholpen. De belangstelling bij overheden, banken en andere geldverstrekkers en uitvoerende partijen voor prestatiefinanciering groeide de jaren erna sterk. Eind 2015 hebben we daarom onze eerste ervaringen inclusief stappenplan gevat in een werkboekje.

Werkboekje Social Impact Bonds

De do’s-and-don’ts van Social Impact Bonds werden beschreven in het werkboekje Social Impact Bonds. Van fenomeen naar praktijk. Via de lees meer-button wordt een link geopend naar de online versie. Iedereen is vrij om informatie en teksten over te nemen voor eigen gebruik mits vermelding van de bron © Start Foundation 2015.

Enquête werving van kandidaten

Werkgevers die bereid zijn om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen, stoten keer op keer hun neus als ze daarbij een beroep doen op UWV of de gemeente. Start Foundation deed onderzoek naar de manier waarop werkgevers bij de werving hulp krijgen van UWV of de gemeente. Dat gebeurde via een online enquête die door ruim 300 respondenten werd ingevuld.

Enquête werving kandidaten

UWV en gemeenten zijn slecht in staat werkgevers aan mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt te helpen. In een enquête van Start Foundation scoorden ze een 5,2.

ProfielAcceptatie-schaal

Een ex-crimineel wordt door een werkgever minder makkelijk aangenomen voor een baan dan iemand met astma, artrose of diabetes. Net zoals een ex-verslaafde slechter bij werkgevers in de markt ligt dan iemand die blind is of kanker heeft gehad. Terwijl het toch in alle gevallen gaat om werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt. Als eerste in Nederland heeft Start Foundation laten onderzoeken in welke mate werkgevers worden beïnvloed door de bijzondere kenmerken van een sollicitant met een arbeidsbeperking of belast verleden.

ProfielAcceptatie-schaal

Hieronder kun je de publieksversie van de ProfielAcceptatie-schaal downloaden (of vraag het algemeen rapport op via het formulier onder aan deze pagina). Iedereen is vrij om informatie en teksten over te nemen voor eigen gebruik, mits vermelding van de bron © Start Foundation 2014.

Sociaal ondernemen: Passie en poen

Een rapport van VSBfonds en Start Foundation. Sociale firma’s zijn de laatste jaren in opkomst in het bedrijfsleven. Daarmee is niet gezegd dat ze allemaal even succesvol zijn. Het kost nogal wat moeite om een sociale onderneming op te zetten die levensvatbaar en gezond is en de toekomst aankan.

Passie en poen

Startende sociale ondernemers kunnen kennisnemen van de knelpunten en obstakels die ze moeten zien te overwinnen. Dat maakt de kans groter dat hun sociaal bedrijf weet te overleven.

  

  

Ben je op zoek naar een publicatie uit ons archief en wil je deze opvragen? Dat kan! Gebruik hiervoor het onderstaande formulier en vergeet niet om bij de opmerkingen duidelijk te vermelden om welke publicatie het gaat. 

Publicatie opvragen