Jaarverslag 2022

Het eerste kwartaal van 2022 glijden we geleidelijk uit de twee voorgaande donkere coronajaren. Het wordt weer drukker op de weg en in de trein. Het pak moet weer uit de mottenballen. Steeds meer gezichten laten zich op kantoor zien en vaccineren wordt weer iets voor kinderen en reizigers naar de tropen.  

Start Foundation heeft ook in 2022 weer een aantal belangrijke hoogtepunten behaald. De belangrijkste mijlpalen staan beschreven in het jaarverslag. 

Rapport "Maatschappelijke Impact met Open Hiring"

Deloitte heeft de methode Open Hiring langs de Sustainable Development Goals (SDG’s) meetlat gelegd: het rapport laat zien dat Open Hiring concreet bijdraagt aan vier van de zeventien doelen. 

Jaarverslag 2020

Een jaar vol vraagtekens. Dat was 2020 voor Jos Verhoeven, de directeur van Start Foundation. Corona trekt nog steeds een diep spoor door de economie en de samenleving. Ook projecten waar de maatschappelijk ontwikkelaar bij betrokken is, werden daardoor geraakt. Maar het slagveld overziende, overheerst bij hem geen mineurstemming.

Hieronder kun je het jaarverslag 2020 lezen. Enkele jaren geleden hebben wij besloten om geen gedrukte versie meer te verstrekken uit milieuoverwegingen. 

Social Impact Bonds

In december 2013 maakte Nederland voor het eerst kennis met het fenomeen Social Impact Bond. Start Foundation lanceerde de eerste SIB samen met de gemeente Rotterdam, ABN AMRO Social Fund en de Buzinezzclub. Hiermee werden 160 werkloze jongeren aan werk geholpen. De belangstelling bij overheden, banken en andere geldverstrekkers en uitvoerende partijen voor prestatiefinanciering groeide de jaren erna sterk. Ook nu staat de SIB volop in de belangstelling. Begin dit jaar sprak staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) zich uit voor een verdere uitrol van SIB’s om complexe maatschappelijke problemen op te lossen. Wij maakten over SIB’s eerder een werkboekje, een checklist en schreven een artikel. Informatie en teksten mogen worden overgenomen voor eigen gebruik, mits de bron wordt vermeld.

De do’s-and-dont’s van Social Impact Bonds werden beschreven in het werkboekje Social Impact Bonds. Van fenomeen naar praktijk.

Vijf jaar geleden pakten we als een van de eerste investeerders in Nederland de handschoen op om via SIB’s sociale problemen te lijf te gaan. In dit artikel maken we de balans op.

De keuze voor een SIB kan alleen worden genomen na een serieus onderzoek, waarbij de verwachte voor- en nadelen moeten worden vastgesteld en alternatieven zorgvuldig moeten worden meegewogen. Wij stelden deze checklist op voor de belangrijkste voorwaarden voor een SIB.

Onderzoeksrapport haalbaarheid Open Hiring™ in Nederland

Naar de haalbaarheid van Open Hiring™ in Nederland liet Start Foundation onderzoeken verrichten door een consortium van hogescholen onder penvoering van Hogeschool Windesheim. Download de verkorte versie, inclusief aandachtspunten voor de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Onderzoeksrapport

In deze rapportage beschrijven we Open Hiring™ zoals dat door Greyston Bakery wordt toegepast, en de overdraagbaarheid van de kernelementen hiervan naar Nederland.

Duplicatie of publicatie van dit document is niet toegestaan zonder toestemming van Start Foundation.

Enquête werving van kandidaten

Werkgevers die bereid zijn om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen, stoten keer op keer hun neus als ze daarbij een beroep doen op UWV of de gemeente. Start Foundation deed onderzoek naar de manier waarop werkgevers bij de werving hulp krijgen van UWV of de gemeente. Dat gebeurde via een online enquête die door ruim 300 respondenten werd ingevuld.

Enquête werving kandidaten

UWV en gemeenten zijn slecht in staat werkgevers aan mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt te helpen. In een enquête van Start Foundation scoorden ze een 5,2.

ProfielAcceptatie-schaal

Een ex-crimineel wordt door een werkgever minder makkelijk aangenomen voor een baan dan iemand met astma, artrose of diabetes. Net zoals een ex-verslaafde slechter bij werkgevers in de markt ligt dan iemand die blind is of kanker heeft gehad. Terwijl het toch in alle gevallen gaat om werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt. Als eerste in Nederland heeft Start Foundation laten onderzoeken in welke mate werkgevers worden beïnvloed door de bijzondere kenmerken van een sollicitant met een arbeidsbeperking of belast verleden.

ProfielAcceptatie-schaal

Hieronder kun je de publieksversie van de ProfielAcceptatie-schaal downloaden (of vraag het algemeen rapport op via het formulier onder aan deze pagina). Iedereen is vrij om informatie en teksten over te nemen voor eigen gebruik, mits vermelding van de bron © Start Foundation 2014.

Sociaal ondernemen: Passie en poen

Een rapport van VSBfonds en Start Foundation. Sociale firma’s zijn de laatste jaren in opkomst in het bedrijfsleven. Daarmee is niet gezegd dat ze allemaal even succesvol zijn. Het kost nogal wat moeite om een sociale onderneming op te zetten die levensvatbaar en gezond is en de toekomst aankan.

Passie en poen

Startende sociale ondernemers kunnen kennisnemen van de knelpunten en obstakels die ze moeten zien te overwinnen. Dat maakt de kans groter dat hun sociaal bedrijf weet te overleven.