Novon schoonmaak uit Zwolle start met Open Hiring

Zwolle, 2 december 2019 - Novon schoonmaak uit Zwolle, een schoonmaakonderneming met vier vestigingen in Noord-Nederland, gaat als eerste bedrijf in de regio nieuwe schoonmakers aannemen via het grensverleggende concept van Open Hiring. Werkzoekenden hoeven niet te solliciteren om aan een baan te komen en naar hun arbeidsverleden en cv wordt niet gevraagd. Als ze maar gemotiveerd zijn en denken het werk aan te kunnen. Werkzoekenden melden zich aan en worden op een vacaturewachtlijst gezet. Zo gauw er een werkplek is, kunnen ze aan de slag. Voorlopig gaat het om zestig uur algemeen schoonmaakwerk. Wie interesse heeft, kan zich vanaf nu inschrijven bij Novon.

Novon heeft 2.100 mensen in dienst. Volgens directeur-eigenaar Jacco Vonhof volgt Open Hiring een filosofie die nauw aansluit bij de bedrijfscultuur van zijn onderneming. ‘Het mooie aan Open Hiring is dat het een zuivere, schone procedure is, die allerlei bestaande regels en belemmeringen voor mensen die werk zoeken, weet te omzeilen. Iemand meldt zich aan voor een baan en gaat aan de slag. Persoon en werk maken vervolgens uit of er een match is. Simpeler en eerlijker kan het eigenlijk niet.’ Vonhof heeft hoge verwachtingen van Open Hiring. ‘Ik verwacht veel nieuwe collega’s tegen te komen. Als Open Hiring een succes wordt, zullen we het zeker verder uitrollen.’

Open Hiring is een baanbrekend concept uit de VS dat door maatschappelijk ontwikkelaar Start Foundation op de Nederlandse arbeidsmarkt wordt geïntroduceerd. Open Hiring houdt in dat als je wilt werken, je zonder sollicitatiegesprek werk kunt krijgen. Opleiding en ervaring spelen geen rol, iedereen is welkom. Dit biedt kansen aan mensen voor wie de arbeidsmarkt ongewild op slot zit. Het idee achter Open Hiring dateert uit 1982, toen Greyston in New York besloot arbeidsplaatsen te creëren voor mensen wie het niet lukte om aan het werk te komen. Dit plan sloeg aan: inmiddels werken er bij Greyston 170 mensen. Via Open Hiring lukte het de Amerikaanse onderneming door de jaren heen 3.500 personen aan werk te helpen. Vanwege het bewezen succes besloot Start Foundation in samenwerking met Greyston de Open Hiring-aanpak naar hier te halen. De Nederlandse primeur was in het voorjaar bij MamaLoes, een bedrijf uit Goirle dat online babyartikelen verkoopt. Het experiment kreeg nadien navolging bij vijf andere ondernemingen, waarna ook Novon zich meldde voor Open Hiring.

Vonhof wil de indruk wegnemen dat er louter altruïsme in het spel is. ‘Welbegrepen eigenbelang speelt een belangrijke rol bij ons besluit om met deze aanpak te beginnen. Het vinden van goede, professionele schoonmakers is lastig, zeker nu het economisch goed gaat. Dan moet je iets nieuws proberen. Bij de klassieke sollicitatie op vacatures draait het om een cv, een brief en een gesprek. Zonder dat we dat echt doorhebben, begin je zo’n procedure al met het hanteren van een meetlat. Open Hiring is transparant; iedereen die kan en wil werken, doet mee.’ De directeur van Novon is ook voorzitter van MKB-Nederland. ‘Ik denk dat Open Hiring ook voor andere ondernemers een mooi instrument kan zijn. Als Open Hiring écht op grote schaal doorbreekt, kunnen we ook voor een groot deel af van de enorme bureaucratie rond doelgroepen en kaartenbakken.’

Start Foundation en Novon gaan in Zwolle en omstreken de komende tijd gericht campagne voeren om gegadigden voor Open Hiring te interesseren. Zij vragen ook ondersteuning van de lokale gemeenschap. Ze roepen maatschappelijke instellingen, verenigingsleven, collega-werkgevers, winkeliers en burgers op om mensen die nu werkloos zijn, te wijzen op deze kans. Ook kunnen deze partijen op ander vlak helpen en ondersteuning bieden om Open Hiring tot een succes te maken. Want werknemers hebben soms ook problemen met huisvesting, schulden en gezondheid die om een oplossing vragen. We willen de levens van mensen op alle terreinen positief beïnvloeden. Dit geldt ook voor de medewerkers die al in dienst zijn. De visie van Open Hiring is dat het start met een baan en inkomen.

Kijk voor de Open Hiring-vacature bij novon op: www.novon.nl/open-hiring.