Ongedocumenteerde jongeren in Nederland trappen campagne af met manifest ‘toegang tot onderwijs en werk’

Vandaag, op de dag dat veel Nederlandse jongeren de eindexamenuitslag krijgen, vragen ongedocumenteerde jongeren in Nederland aandacht voor hun positie. Door de huidige wet- en regelgeving kunnen veel van hen, ondanks het behaalde middelbareschooldiploma, niet studeren en komen zij niet in aanmerking voor een baan. Hun talent, kennis en de vaardigheden blijven hierdoor onbenut. Naast een onzeker toekomstperspectief voor de jongeren, betekent dit ook een groot verlies voor de samenleving in tijden van ongekende krapte op de arbeidsmarkt.

Start Foundation lanceert met samenwerkende partners een campagne die aandacht vraagt voor de positie van de groep ongedocumenteerde jongeren, ook wel de Nederlandse “Dreamers" (naar de succesvolle Amerikaanse Dreamers-beweging).

Nederlandse werkgevers, onderwijsinstellingen en het brede publiek wordt gevraagd een manifest te steunen dat de politiek oproept tot concrete verandering: toegang tot onderwijs en arbeidsmarkt voor Dreamers. Diverse werkgevers(vakbonden), waaronder Facilicom en de FNV Horecabond, hebben hun steun aan de campagne al toegezegd. 

Ook in andere Europese landen hebben Dreamers zich al georganiseerd en collectief zichtbaar gemaakt en daarmee hun omstandigheden verbeterd. Nederland kan niet achterblijven.
Steun dit initaitief en teken het manifest op: https://dreamersnl.org/