Onze organisatie

Formatie

In 2022 verwelkomden we 8 nieuwe collega’s en namen we afscheid van 9 collega’s. Op 31 december 2022 telde Start Foundation 9,3 fte in dienst en waren er 11 medewerkers werkzaam voor Start Foundation. 

Wij maakten gebruik van de diensten van 5 ZZP’ers.  

Van de werknemers had 64% een contract voor onbepaalde tijd. De werkervaringsplaats werd in 2022 nog tot en met april ingevuld door de medewerker, die in 2020 via de maatschappelijke organisatie CTalents BV al bij ons gedetacheerd was. 

Personeelssamenstelling

Start Foundation heeft een inclusief HRM-beleid en streeft ernaar om zijn personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de werkzame beroepsbevolking. 

Personeelssamenstelling (%) per 31 december 2022:

Ziekteverzuim

Start Foundation had in 2022 een verzuim van 11%, met name veroorzaakt door 2 extra lange verzuimcases (7,6%).  

Gemiddeld was dit in Nederland in 2022: 5,6%. 

Bron: verzuimgegevens ARBOdienst

Leveranciersbeleid

Start Foundation koopt zo veel mogelijk in bij inclusieve en/of duurzame bedrijven. In 2022 deden we zaken met onder andere drukkerij Wedding, schoonmaakbedrijf GWS en online marketingbureau The Young Digitals. Op kantoor drinken we koffie van PURO.