Een baan zonder sollicitatiegesprek

Bij het werven en selecteren van personeel vindt uitsluitsel plaats. Met Open Hiring™ is dit te tackelen. Dit model wordt al 35 jaar met succes toegepast bij Greyston in New York. Het biedt iedereen een kans op een baan, ongeacht de achtergrond. Samen met Start Foundation krijgt Open Hiring™ navolging in Nederland.

“Open Hiring®’ is gewoon keihard werken!”

~ Programmamanager Ingeborg Zwolsman

Een halfjaar is Programmamanager Ingeborg Zwolsman nu voor Start Foundation aan de slag met het dossier ‘Open Hiring™’. Een periode van veel verkennen en ook vele verrassingen. “Het is een enorme hoeveelheid werk, en we trekken steeds meer overhoop. Tegelijk is het bijzonder om te zien wat Greyston heeft gerealiseerd. Stapje voor stapje kijken we hoe we dit concept uit de VS succesvol in Nederland kunnen invoeren.”

Om zich grondig te verdiepen in het model, ging ze allereerst een kleine vier weken naar Greyston in een voorstad van New York. Daar ligt de bakermat van Open Hiring™. Hier komt werkelijk iedereen in aanmerking voor een baan, ongeacht diploma’s, afkomst of achtergrond. De Greyston-aanpak is succesvol en inmiddels ook befaamd. Sinds 1982 kregen duizenden kansarmen (denk aan ex-gedetineerden, mensen zonder diploma) de mogelijkheid aan het werk te komen en zich te bevrijden uit een kansloze positie. Een prijzenswaardige aanpak die belangstelling van over de hele wereld trekt. Ingeborg: “Veel geïnteresseerden komen voor een snelle rondleiding. Het feit dat ik langere tijd bleef, om zo onderdeel van de dagelijkse routine te worden, werd op prijs gesteld. En het gaf mij de ruimte en de tijd om de échte gesprekken te voeren en zo inzicht te krijgen hoe het werkt.”

Eerlijke route

Open Hiring™ is namelijk veel meer dan een simpel trucje om iedereen gelijke kansen te geven. Als je wilt werken, geef je je naam en je telefoonnummer op. Na verloop van tijd word je gebeld en kun je aan de slag. Louter op basis van je inzet en talent word je daarna beoordeeld. “Het is een zeer eerlijke route. Maar het is beslist geen walhalla. Niet voor de werknemers; vanaf dag één krijgen die betaald, maar is het ook hard werken geblazen. En dat geldt ook voor de werkgever. Je begint aan iets, terwijl je niet weet wat voor mensen je aan boord hebt.”

Verschillen

Tijdens haar verblijf in de VS was Ingeborg gefascineerd door de open werkwijze die Greyston hanteert. “Bij Greyston maken ze werkelijk geen verschil. Iedereen is welkom, er wordt geen oordeel gegeven voordat iemand aan het werk is. Vervolgens worden mensen wel op hun werk aangesproken.” 
Op dit moment wordt er hard gewerkt om de Open Hiring™-methodiek te vertalen naar de Nederlandse markt. Een uitdaging, want door de verschillen tussen de Amerikaanse en Nederlandse wet- en regelgeving laat het concept zich niet een-op-een kopiëren. Vanwege het ontbreken van een sociaal vangnet is voor een Amerikaan een betaalde baan van levensbelang. Bij ons kunnen bijstand en WW juist een beletsel vormen om aan een onzeker en ongewis baan-avontuur te beginnen.

Kansen in Nederland

Met een heel team (Ingeborg krijgt support op het gebied van HRM, projectmanagement en communicatie en Hogeschool Windesheim helpt met onderzoek en effectmeting) wordt er gewerkt aan het vormgeven van het Nederlands Open Hiring™-model. “Dat er ook in Nederland mogelijkheden liggen om met Open Hiring™ de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te helpen, is voor ons geen vraag. De vraag is hoe we het gaan inrichten. De gesprekken die we hebben gevoerd met geïnteresseerde bedrijven, enkele gemeenten en overheidsinstanties, stemmen hoopvol. Ik verwacht dat we over niet al te lange tijd met enkele pilots kunnen beginnen. Afhankelijk van het succes daarvan kijken we of we dat kunnen opschalen. Zoals gezegd, we doen het stapje voor stapje.”