Open Hiring kan zich op eigen kracht bewijzen

Werkgevers Service Punt (WSP) Werkhart volgt de pilot met Open Hiring bij MamaLoes op de voet. Het is een disruptieve methode, die breekt met alles wat gangbaar is op de arbeidsmarkt. WSP-manager Saskia de Kort hoopt niettemin dat het experiment zich op grote schaal gaat bewijzen en wil daar een deel van de extra subsidie die op komst is, voor inzetten. “Waar zijn werkgever en werknemer het meest bij gebaat? Dat is de vraag waar het om gaat.”

Met grote interesse kijkt Saskia de Kort, Regionaal Operationeel Manager van het Werkgevers Service Punt (WSP) in Midden-Brabant naar de eerste pilot met Open Hiring bij MamaLoes in Goirle. “Het is een mooie, nieuwe manier om mensen aan het werk te krijgen. Wat kunnen we ervan leren? Opvallend is dat er honderd mensen hebben ingetekend op de twee vacatures die MamaLoes open heeft gesteld voor Open Hiring. Dat is een flink aantal. Wie zijn die mensen, zitten daar gegadigden tussen die ook bij het WSP over de vloer komen? We zijn erg benieuwd naar hun ervaringen.”

De Kort heeft niet meteen een verklaring voor het grote aantal werkzoekenden op de wachtlijst. “Het gaat om banen die we bij het WSP vaker voorbij zien komen en waar werkzoekenden niet altijd voor in de rij staan. Wat triggert deze mensen? Kennelijk toch dat er geen sollicitatiegesprek verplicht is. De volgende pilots moeten dit duidelijker maken.” WSP Werkhart heeft zich in de aanloop naar de eerste pilot met Open Hiring bewust afzijdig gehouden. “We hebben cliënten niet gewezen op de mogelijkheid dat ze zich konden inschrijven bij MamaLoes. In het ongunstigste geval saboteer je daarmee de proef. Daarom hebben we ook geen flyers bij ons opgehangen. Het concept kan zich op eigen kracht bewijzen. Dat lukt het best als het WSP daar geen actieve rol in speelt. We faciliteren de pilot op andere wijze. Meteen bij aanvang hebben we een contactpersoon aangesteld waar de life-coach die door Start Foundation bij MamaLoes is geplaatst, een beroep op kan doen. Deze persoon treedt op namens alle betrokken overheidsinstanties. Eventuele problemen of belemmeringen kunnen daardoor snel worden opgelost.”

De operationeel manager hoopt dat Open Hiring goed uit de verf komt. Ook als daardoor de rol van het WSP als arbeidsbemiddelaar wordt uitgehold. “Waar zijn werkgever en werknemer het meest bij gebaat? Dat is de vraag waar het om gaat. Als Open Hiring op grote schaal aanslaat, bereikt je een ultiem resultaat. We hebben bij het ministerie een aanvraag lopen voor extra subsidie in het kader van ‘Perspectief op werk’. Dat geld willen we deels inzetten voor life-coaches. Zodat het voor meer ondernemers interessant wordt om een experiment met Open Hiring te beginnen.”