Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk ontwikkelaar die zich hardmaakt voor een maatschappij waarin iedereen werkt en die voor iedereen werkt. Hiervoor zetten we zelf actief projecten op, agenderen we issues, mengen we ons in het publieke debat en investeren we geld in initiatieven waarin we geloven en die passen bij onze visie. In het kort bieden we ons netwerk, onze kennis, onze tijd en ons geld.

Hier maken wij dagelijks werk van.

Financiën en projectbeheerder

Anjo heeft binnen Start Foundation diverse rollen. "Het grootste deel van mijn tijd ben ik bezig met de financiële administratie en stel ik de begroting, jaarrekening en managementinformatie samen voor de organisatie. Voor de directie en het bestuur beheer ik diverse governance items. Daarnaast ben ik de vraagbaak voor alle financiële en administratieve aangelegenheden voor collega's en projecten”.

Projectbeheerder

Ankie: “Winst maken is mooi en noodzakelijk, maar winst is niet alleen een kwestie van geld. Er valt ook heel wat te ‘verdienen’ in termen van menselijkheid. Bij Start Foundation heb je te maken met mensen en bedrijven die hard werken aan het realiseren van zakelijke doelstellingen, maar die ook een stapje extra willen zetten voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt.”

Investeringsadviseur

Na enkele jaren in de financiële sector, waar Cas bedrijven hielp met het behalen van de doelstellingen met de juiste financiering, zet hij nu zijn kennis & ervaring in als investeringsadviseur om meer impact te maken, om meer mensen aan het werk te helpen. “Werk is voor mij erg belangrijk. Het is fijn om structuur te hebben, een doel te hebben in het leven en je steentje aan de maatschappij bij te kunnen dragen. Ik gun dit iedereen en zijn er op dit moment te veel mensen die langs de kant staan. Laten we kijken naar wat wel kan en minder kijken naar wat niet kan.“

Programmamanager Open Hiring®

Na een jarenlange carrière in de facilitaire dienstverlening bij Vebego maakte Ingeborg in maart 2018 de overstap naar Start Foundation. Ze is aangesteld als programmamanager Open Hiring® en gaat het Greyston Bakery-model van werven van medewerkers zonder vooraf te selecteren, in Nederland introduceren. Past haar als een handschoen: “We zijn allemaal te risicomijdend geworden. Daarmee missen we zoveel kansen! Zoals door mensen die níét in een bepaald malletje vallen, buitenspel te houden.”

Operationeel directeur Start Foundation

Ze combineert zakelijkheid met idealisme. Die combinatie wil de nieuwe operationeel directeur Jennifer van Vliet gebruiken om Start Foundation nog steviger te positioneren als organisatie die het verschil kan maken. 'Werk doet wat met hoe je in deze wereld staat. Er is een groep mensen die graag zou willen werken maar dat om tal van redenen niet voor elkaar krijgt. Start Foundation kan hen helpen die verandering wél te realiseren. Ik heb gezien wat de impact van aan de kant staan heeft op het leven van mensen.'

Communicatieadviseur

Na een onderbreking door een erfelijke oogziekte rondde Joost van de Kreeke de studie Commerciële Economie af in 2019. Anderhalf jaar werkte Joost in marketing en sales bij een technische start-up na het schrijven van zijn scriptie voor dit bedrijf. "Het lijkt mij ook uitdagend om na te denken over andere manieren van winst maken, bijvoorbeeld circulair en sociaal ondernemen. Daarnaast om mee te bouwen aan win-win-winsituaties, voor mens, klimaat en economie. Hierin hoop ik me bij Start Foundation verder te ontwikkelen."

Projectleider

Projectmanager Jos van Delft houdt zich beroepsmatig sinds 2001 bezig met arbeidsparticipatie. Onder andere als jobcoach en operationeel accountmanager bij USG Restart. En al net zo lang trekt hij in z’n vrije tijd op met een ‘maatje’, een man met een verstandelijke beperking. “Van hem heb ik relativeren geleerd. Ik sta normaal in de vijfde versnelling; hij doet alles tien keer zo langzaam. En dan zie je dat je ook rustig sjokkend door het leven kunt gaan.” Bij Start Foundation leidt Jos het project Talentvol en richt hij zich op Open Hiring®.

jos@talentvol.nl
Algemeen directeur Start Foundation

Waar officiële instanties en reguliere methoden falen, komt Jos Verhoeven in actie. Vanaf de eerste dag (1998) geeft hij leiding aan de activiteiten van Start Foundation. Jos neemt het op voor mensen die wél willen, maar niet kunnen werken. "Ik geloof oprecht dat heel veel mensen iets kunnen bijdragen, als ze maar op de goede plek zitten. Er is veel meer mogelijk dan we denken. Je moet breken met de gangbare conventies als je ze wilt helpen."

Junior Projectleider

Na een studie journalistiek studeerde Jules in 2021 af in Public Governance aan Tilburg University. Daar liep hij, onder begeleiding van prof. dr. Ton Wilthagen warm voor de uitdagingen op de inclusieve arbeidsmarkt. “Ik vind het onverkoopbaar dat we in zo’n welvarend land te kampen hebben met zo ontzettend veel mensen die langs de kant staan. Iedereen die wíl werken, moet ook kúnnen werken. Ondernemers en instituties kunnen zo veel meer doen en daar helpen we (en ik) graag bij. Uiteindelijk heeft niemand in Nederland baat bij het uitsluiten van mensen.”

Directiesecretaresse

Marij van Kempen runt het directiesecretariaat. De voormalig officemanager realiseert zich dat 50-plussers last kunnen hebben van leeftijdsdiscriminatie. Uit eigen ervaring weet zij dat een beetje gezonde bluf geen kwaad kan: benadruk je sterke punten. Haar persoonlijke motto luidt: ‘Kijk om je heen, er zijn altijd wel mensen in je omgeving die wat hulp kunnen gebruiken’.

Communicatieadviseur

Hoe kom je als communicatieadviseur met ervaring in het openbaar vervoer, de evenementenindustrie en de museale sector terecht bij Start Foundation? Voor Noud is het niet zo moeilijk: gewoon nieuwsgierig zijn. Interesse hebben in wat anderen beweegt. Hij laat zich dan ook graag verbazen en wil met die nieuwe kennis weer anderen inspireren om de wereld een beetje mooier te maken. Zo staat Noud in het communicatievak en in het leven: “Geef de ander de ruimte om te laten zien wat hij kan. Durf je te laten verrassen en ga het experiment aan. Daar leer je zelf nog het meeste van!”

Communicatieadviseur

"Mijn darmproblemen hebben me alleen maar sterker gemaakt. Ik heb namelijk zelf ondervonden hoe moeilijk het is om een baan te vinden als je eerlijk wilt zijn over je beperking. Door middel van mijn werk probeer ik daar iets aan te veranderen. Je kwetsbaar durven opstellen is geen zwakte, het is juist een teken van reuzenkracht." Remko is gespecialiseerd in online media, social media en pr.

06-34 77 24 67
Projectleider

Van 2005 tot 2015 heeft Yvette Koedijk verschillende commerciële rollen vervuld, waarna haar passie voor business development met maatschappelijke impact is ontstaan. “Deze kans kreeg ik destijds bij het prachtige familiebedrijf Facilicom. Ook heb ik bij BlueCity, de Circulaire Incubator van Nederland, kennis opgedaan in de circulaire wereld van morgen en de innovatiekracht van ondernemers.” Haar geloof is dat maatschappelijke concepten altijd vanuit een ondernemersperspectief benaderd dienen te worden.

06-51 78 27 21

Samenwerkingspartners

Ook werkt Start Foundation graag en vaak samen met specialisten en andere organisaties om onze doelen te bereiken. Steeds vaker structureel, zoals met onderstaande partners. 

Ecorys

Ecorys is een gerenommeerd onderzoeksbureau dat ons ondersteunt met name in het maken van Maatschappelijke Kosten en Baten Analyses (MKBA) in onze voorbeeldbedrijven ontstaan uit onze Werkinnovatieprijs. Annejet is socioloog en werkzaam bij Ecorys op het kennisgebied sociaal domein. Ze heeft ervaring met project management, beleidsadvies en kwantitatief en kwalitatief onderzoek voor nationale en lokale overheden. Annejet werkt ruim 12 jaar als onderzoeker en adviseur en heeft kennis van de thema’s arbeidsmarkt, participatie, re-integratie, schulden, armoede, Wmo en Jeugd. Zij leidt onderzoeksteams en rapporteert over resultaten richting opdrachtgevers met oog voor verschillende belangen.

Tom Geijsen is econoom en heeft een bachelor in de sociologie. Na enige jaren gewerkt te hebben als beleidsadviseur bij een ministerie en gemeente, waar hij met name adviseerde op het gebied van de Participatiewet, werkt hij nu als onderzoeker en consultant op thema’s rondom het brede sociaal domein. Eerder bracht hij de maatschappelijke effecten van een nieuwe integrale schuldenaanpak in Amsterdam in kaart en voerde hij maatschappelijke kosten-baten analyses uit van preventief jeugdbeleid in Rotterdam, van nieuwe aanbestedingsvormen voor de inkoop van jeugdzorg en van steunpunten voor digibeten in openbare bibliotheken.

BK Management en Advies

Bart is eigenaar van BK Management en Advies. Bart heeft jarenlange operationele en directie ervaring in de intermediaire branche en beschikt over specifieke kennis op het gebied van HR flex beleid en wetgeving, ondersteuning bij de inkoop van flexibele arbeid, en kennis van payroll, uitzenden, detacheren en werving & selectie. Hij werkte in diverse rollen voorheen bij USG People. Bart ondersteunt ons in Current Werkt uit ons Funding Plus programma (organisaties op langere termijn financieren en hulp en advies bij organisatie-versterking bieden). We proberen samen met hen en hem meer mensen met een strafrechtelijk verleden aan een duurzame baan te helpen.

Ben bezit een schat aan ervaring binnen vermogensbeheer. Zo was hij negen jaar Country Head, Executive Director bij BMO Global Asset Management. Daarvoor was hij onder meer Head of Business Development & Client Relationship Management bij Lombard Odier Darier Hentsch & Cie. Hij heeft ook een historie als Hoofd Pensioenen en Verzekeraars bij Kempen Capital Management. Tegenwoordig werkt Ben als chief client officer van Anthos Fund & Asset Management, the asset manager van de ondernemersfamilie Brenninkmeijer, de familie achter kledingconcern C&A. Ben ondersteunt Start Foundation bij het vermogensbeheer en adviseert het bestuur in die hoedanigheid in de aansturing van onze fondsmanagers van Double Dividend en Triodos.

Vrededael Advies

Frits Swinkels is zelfstandig organisatieadviseur en richt zich vooral op vraagstukken die zowel inhoudelijk als organisatorisch complex zijn. Frits is in deeltijd voor Start Foundation aan de slag met knelpunten op de arbeidsmarkt die er voor zorgen dat mensen die kunnen en willen werken in de praktijk toch niet aan de gang kunnen. Zijn ervaring met projecten en met werkgevers in combinatie met een sterk geloof in de kracht van samenwerken stemmen hem optimistisch. “Werkgevers, werknemers en publieke partijen zijn altijd op elkaar aangewezen. Ik vind het uitdagend die situatie te analyseren en vervolgens verbindingen te leggen”. Frits is projectleider van Talentvol in de regio Noord Oost Brabant. Start Foundation doet daar participerend onderzoek naar hiaten in het systeem om mensen aan werk te helpen.

frits@talentvol.nl
Yo Soy

Johan is oud-directielid van Start Foundation. Hij was dit ruim vijf jaar. In augustus 2021 legde hij zijn functie neer. Voor die tijd was hij jarenlang directievoorzitter van Ingenieursbureau Movares. Hij was vanuit die functie onder meer branchevoorzitter en lid van VNO-NCW. Tegenwoordig is hij toezichthouder bij diverse ondernemingen en stichtingen. Johan is nog steeds verbonden aan Start Foundation nu als speciale adviseur voor de zogeheten WIP initiatieven. Dit zijn de proefbedrijven die in het kader van de parallelle arbeidsmarkt gestart zijn. Johan heeft een eigen bureau Yo Soy.

KplusV

Om de transitie van Sheltersuit de komende jaren goed te kunnen begeleiden vanuit ons Funding Plus programma (organisaties op langere termijn financieren en hulp en advies bij organisatie-versterking bieden), hebben we KplusV gevraagd ons te helpen. KplusV creëert, samen met ondernemers, overheden en andere partners innovatieve oplossingen die er maatschappelijke en economisch toe doen. Zo is KplusV al een groot aantal jaren actief op gebied van sociaal ondernemerschap en de inclusieve arbeidsmarkt. In haar rol als verbinder en adviseur signaleert KplusV kansen en brengt actuele kennis, kunde en kapitaal samen om schaalbare oplossingen te ontwikkelen. Ze maken daarbij optimaal gebruik van nieuwe technologische en financiële mogelijkheden. Namens KplusV is Joske Paumen voor ons actief in het Funding Plus programma. Joske was medeoprichter van The Colour Kitchen en directeur van de Code Sociaal Ondernemingen. Joske heeft ruime ervaring in het landschap van sociaal ondernemen en publiceerde begin 2021 het Whitepaper: ‘Route naar maatschappelijk ondernemen.’

Paul is zijn hele leven actief geweest in en om de bouw. Al in de jaren ’80 werkte hij als adviseur op het gebied van zonneboilers. Na zijn werk als innovatie-adviseur bij Syntens, verlegde hij zijn focus van techniek naar management. Bij Sweco was hij als divisiedirecteur regelmatig betrokken bij duurzame projecten en hield hij zich bezig met de transformatie van de eigen organisatie. Tegenwoordig is Paul onder meer voorzitter van de Nationale Milieu Database. Ook Paul is een ‘oude bekende’ van Start Foundation. Hij begon ooit als lid en vice-voorzitter van de toenmalige Raad van Advies en later was hij voorzitter van de MRI commissie van Start Foundation. Nu is Paul namens ons betrokken bij de doorstart van BimAir. Een fabriek voor ventilatiekanalen waar het productieproces is aangepast voor mensen met een beperking.