Het bestuur van Start Foundation bestaat uit zes personen. Het bestuur richt zich op inhoud, toezicht en strategie. De bestuursleden hebben door hun kennis, ervaring en maatschappelijke positie een ruime omgevingsoriëntatie en maatschappelijke gevoeligheid. Het bestuur delegeert de meeste taken aan de directeur, die hierover aan hen verantwoording aflegt.

Voorzitter Start Foundation

Staf Depla studeerde ooit planologie aan de Landbouw Universiteit Wageningen en begon zijn loopbaan bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. Begin deze eeuw voerde Staf Depla samen met partijgenoten Jeroen Dijsselbloem en Diederik Samsom campagne als ‘Rode Ingenieurs’. Hij zat voor de PvdA in totaal tien jaar in de Tweede Kamer en in 2010 werd hij wethouder in zijn geboortestad Eindhoven. Na twee termijnen stelde hij zich in 2018 niet meer verkiesbaar en vestigde hij zich als strategisch adviseur (publiek-private samenwerking) in zijn woonplaats Utrecht.

Vicevoorzitter

Annemarie van Gaal maakte faam als uitgever in Rusland in de jaren ’90. Terug in Nederland ging ze aan de slag als ondernemer en investeerder en maakte ze diverse tv-programma’s. Ze zet zich in voor armoedebestrijding en bewustwording in financiële zaken, zoals regelmatig te lezen valt in haar wekelijkse column in De Telegraaf.

Rens van Tilburg is als econoom verbonden aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht en werkzaam als directeur van Sustainable Finance Lab (SFL) . Voorheen was hij senior onderzoeker voor de financiële sector bij de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), columnist bij de Volkskrant, werkzaam bij de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) en in het Nederlands en Europees parlement.

Ron Steenkuijl (1966) is in het dagelijks leven lid van de directie van ADG dienstengroep waar hij sinds 2000 werkzaam is. Met 42.000 medewerkers is ADG een van de grootste werkgevers in Nederland. Daarnaast vervult Ron diverse bestuurlijke en toezichthoudende rollen die zich bewust allemaal in het sociaal maatschappelijk domein begeven om zo zijn bijdrage aan de Nederlandse samenleving te leveren. Zo is Ron toezichthouder bij MVO Nederland, de zorg en welzijnsorganisatie DOCK en de Nederlandse Schuldhulproute, een publiek private samenwerking waarvan hij zelf de initiatiefnemer en co-founder van is. Daarnaast is hij bestuurder Maatschappelijke Alliantie, de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, de Stichting Helden van de Wil en de bedenker van de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor en het Nationaal Integratiediner. Ooit was hij in dienst bij Start Uitzendbureau, waar de oorsprong van Start Foundation ligt. Ron over zijn functie: “Rentmeester mogen zijn van de idealen en het kapitaal van het toenmalige Start, is een enorme eer”.

Anneke Westerlaken (1983) begon haar loopbaan als maatschappelijk werkster. Daarna werkte ze bij CNV Jongeren, branchevereniging Cedris (Sociale Werkvoorziening), programmamanager bij pensioenuitvoerder PGGM en vervolgde ze haar loopbaan als voorzitter CNV Zorg & Welzijn. Anneke is tegenwoordig voorzitter van branchevereniging ActiZ. Het jongste bestuurslid ooit, gelooft wel in de onorthodoxe aanpak van Start Foundation: “Gevestigde instituties en belangen zijn meestal niet de motor van noodzakelijke veranderingen.”

Leonie is al sinds 1999 betrokken bij Start Foundation. Eerst vanuit toenmalig Start Uitzendbureau en nadat dit werd overgenomen op persoonlijke titel. Jarenlang vervulde zij de rol van juridisch bestuurssecretaris. In haar dagelijks werk in de Raad van Bestuur van USG People Nederland was ze verantwoordelijk voor HR, Legal & Social Affairs. Tevens was zij vicevoorzitter van het bestuur van de ABU. Vanaf 2012 onderhandelt ze voor de ABU voor de CAO voor Uitzendkrachten. In juli 2020 heeft ze het roer omgegooid en heeft ze zich gevestigd als zelfstandig strategisch adviseur. Vanaf dat moment is ze ook formeel toegetreden tot het bestuur van Start Foundation. ”Ik voel me na al die jaren nog elke dag betrokken bij deze prachtige club strijders voor een rechtvaardigere arbeidsmarkt”.

Oud-bestuursleden zijn: Alex Mulder, Anton Westerlaken†, Bert de Vries, Bertha Verhoeven-van Lierop, Femke Halsema, Han Noten, Jetta Klijnsma, Johan Stekelenburg†, Marike van Lier Lels, Titia Siertsema en Wim Kok†.