Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk ontwikkelaar die zich hardmaakt voor een maatschappij waarin iedereen werkt en die voor iedereen werkt. Hiervoor zetten we zelf actief projecten op, agenderen we issues, mengen we ons in het publieke debat en investeren we geld in initiatieven waarin we geloven en die passen bij onze visie. In het kort bieden we ons netwerk, onze kennis, onze tijd en ons geld.

Hier maken wij dagelijks werk van.

Controller

Projectbeheerder

Projectbeheerder

Project coördinator Open Hiring

Projectleider

Algemeen directeur

Directeur

Communicatieadviseur

Office manager/management assistente

Platform Lead

Communicatieadviseur

Investeringsadviseur

Projectleider

Projectleider

06-51 78 27 21

Samenwerkingspartners

Ook werkt Start Foundation graag en vaak samen met specialisten en andere organisaties om onze doelen te bereiken. Steeds vaker structureel, zoals met onderstaande partners. 

Ecorys

Ecorys is een gerenommeerd onderzoeksbureau dat ons ondersteunt met name in het maken van Maatschappelijke Kosten en Baten Analyses (MKBA) in onze voorbeeldbedrijven ontstaan uit onze Werkinnovatieprijs. Annejet is socioloog en werkzaam bij Ecorys op het kennisgebied sociaal domein. Ze heeft ervaring met project management, beleidsadvies en kwantitatief en kwalitatief onderzoek voor nationale en lokale overheden. Annejet werkt ruim 12 jaar als onderzoeker en adviseur en heeft kennis van de thema’s arbeidsmarkt, participatie, re-integratie, schulden, armoede, Wmo en Jeugd. Zij leidt onderzoeksteams en rapporteert over resultaten richting opdrachtgevers met oog voor verschillende belangen.

Ben bezit een schat aan ervaring binnen vermogensbeheer. Zo was hij negen jaar Country Head, Executive Director bij BMO Global Asset Management. Daarvoor was hij onder meer Head of Business Development & Client Relationship Management bij Lombard Odier Darier Hentsch & Cie. Hij heeft ook een historie als Hoofd Pensioenen en Verzekeraars bij Kempen Capital Management. Tegenwoordig werkt Ben als chief client officer van Anthos Fund & Asset Management, the asset manager van de ondernemersfamilie Brenninkmeijer, de familie achter kledingconcern C&A. Ben ondersteunt Start Foundation bij het vermogensbeheer en adviseert het bestuur in die hoedanigheid in de aansturing van onze fondsmanagers van Double Dividend en Triodos.

Yo Soy

Johan is oud-directielid van Start Foundation. Hij was dit ruim vijf jaar. In augustus 2021 legde hij zijn functie neer. Voor die tijd was hij jarenlang directievoorzitter van Ingenieursbureau Movares. Hij was vanuit die functie onder meer branchevoorzitter en lid van VNO-NCW. Tegenwoordig is hij toezichthouder bij diverse ondernemingen en stichtingen. Johan is nog steeds verbonden aan Start Foundation nu als speciale adviseur voor de zogeheten WIP initiatieven. Dit zijn de proefbedrijven die in het kader van de parallelle arbeidsmarkt gestart zijn. Johan heeft een eigen bureau Yo Soy.

Paul is zijn hele leven actief geweest in en om de bouw. Al in de jaren ’80 werkte hij als adviseur op het gebied van zonneboilers. Na zijn werk als innovatie-adviseur bij Syntens, verlegde hij zijn focus van techniek naar management. Bij Sweco was hij als divisiedirecteur regelmatig betrokken bij duurzame projecten en hield hij zich bezig met de transformatie van de eigen organisatie. Tegenwoordig is Paul onder meer voorzitter van de Nationale Milieu Database. Ook Paul is een ‘oude bekende’ van Start Foundation. Hij begon ooit als lid en vice-voorzitter van de toenmalige Raad van Advies en later was hij voorzitter van de MRI commissie van Start Foundation. Nu is Paul namens ons betrokken bij diverse projecten.

Organisatie Advies Bureau Sandaka

Sander is een ervaren specialist in de wereld van start-ups, scale-ups, arbeidsmarkt, commercieel management en recruitment. Hij heeft een fascinatie voor strategische management vraagstukken, Artificial Intelligence, Data gedreven Recruitment en de laatste arbeidsmarkt innovaties, te beginnen bij een goede meting. Sander is Co-Founder van Voice Your Future en eigenaar van zijn eigen Organisatie Advies Bureau Sandaka. Hij ondersteunt het team Open Hiring bij Start Foundation.

Sales & business development

Sharda is zelfstandig ondernemer in sales, business development en partnerships. Voor verschillende innovatieve, commerciële en maatschappelijke initiatieven. Ze heeft 10 jaar aan expertise als business developer door verrassende verbindingen te leggen, vernieuwende samenwerkingsverbanden te initiëren en ongewoon effectieve partnerships te creëren. Sharda is onderdeel van het team Open Hiring bij Start Foundation.