Focus doelgroepen

Start Foundation richt haar focus – als het gaat om de aanbodkant van de arbeidsmarkt – op laagopgeleide ouderen en mensen met een detentieverleden. Als het gaat om initiatieven aan de vraagkant van de arbeidsmarkt of het matchen van werkzoekenden met bedrijven dan kijken we breder dan de groepen die extra onze aandacht verdienen.

Persbericht: De Volkskrant onthult identiteit makers campagne 'maakerwerkvan.nu'

Amsterdam, 9 februari 2018 – De Volkskrant maakte vandaag bekend dat maatschappelijk investeerder Start Foundation de afzender is van de campagne `maakerwerkvan.nu’, die sinds vorige week in diverse media te zien is. De publiekscampagne is erop gericht om de 1,7 miljoen mensen met een arbeidshandicap in Nederland meer en betere kansen op de arbeidsmarkt te bieden. Aanvankelijk wilde Start Foundation haar identiteit als afzender niet prijsgeven. Het zou afleiden van de boodschap. Na de onthulling in de Volkskrant vandaag, is dit niet langer ‘geheim’. Overigens meldde diezelfde krant dat de campagne bijna zes ton zou kosten. Dat is onjuist. Start Foundation trok hiervoor nog niet de helft uit.

Ondanks een aantrekkende economie, nota’s, wetten en oeverloos gepraat schiet de arbeids(re-)integratie van mensen met een arbeidshandicap geen moer op. Centraal in de campagne staat een spot waarin mensen met een arbeidshandicap massaal de straat op gaan om hun recht op werk op te eisen. Het filmpje verwijst aan het einde naar de website www.maakerwerkvan.nu, waar mensen met een arbeidsbeperking en werkgevers met elkaar in contact kunnen komen.
Sinds de lancering eerder deze week, hebben al ruim 80 mensen een wens ingeleverd en komen de eerste matches op gang. De wensen zijn zeer divers en afkomstig uit heel het land. De campagne is in nauwe samenwerking met mensen met een arbeidshandicap gemaakt, en deze zijn ook betrokken in het vervolg van de campagne. Bedrijven zijn nog wat kopschuw om wensen in te willigen. Wellicht dat nu de afzender bekend is geworden, eventuele koudwatervrees kan worden weggenomen.

www.maakerwerkvan.nu is geen platte sollicitatie- of vacaturesite, maar een ‘datingsite’ waar de eerste stappen gezet kunnen worden om dit enorme potentieel beter te benutten. Een soort van ‘nudging’: een duwtje in de goede richting. Bijvoorbeeld doordat bedrijven hun deuren openen om in gesprek te gaan met mensen met een arbeidsbeperking. En zo over en weer misverstanden en onbegrip weg te nemen en netwerken te openen. In Nederland wonen minstens 1,7 miljoen mensen met een beperking. Dat zijn bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, maar ook mensen die doof, slechtziend of blind zijn, of die een verstandelijke of psychische beperking hebben. En ook mensen met dyslexie, taalproblemen, autisme of een chronische ziekte hebben vaak een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het vinden van werk is een groot probleem. Zo hadden mensen met een beperking volgens een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) eind 2017 twee keer zo vaak geen werk als mensen zonder beperking. Werkgevers zijn vaak terughoudend om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Onbekend maakt onbemind. Of ze willen wel, maar vervolgens worden er geen concrete maatregelen genomen om dat ook mogelijk te maken. Ook door de overheid worden niet genoeg banen gecreëerd. Het is de hoogste tijd dat we daar werk van gaan maken.

“We willen op deze wijze iedereen attenderen op dit probleem en uitnodigen mee te werken aan concrete oplossingen. We halen het probleem op deze wijze uit de bestuurskamers en gooien het op straat. We zullen bedrijven ook gericht benaderen om wensen in te willigen, en dan zetten we best wat druk. De tijd van praten over, is wat ons betreft voorbij”, aldus directeur Jos Verhoeven van Start Foundation. Start Foundation sprong met het zogeheten Stoutfonds eerder in de bres voor jongeren die geen stages mochten lopen, en voor jongeren met autisme die op roc-scholen geweigerd werden.

Bekijk de spot op YouTube

Noot voor de redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
Start Foundation
Remko van Riel, communicatie
remko@startfoundation.nl

Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die werk wil creëren voor mensen die om verschillende redenen onvoldoende in staat zijn om zelfstandig een baan te vinden. Dat gebeurt door drempels weg te nemen, en te investeren in (eigen) initiatieven en bedrijven die dat mogelijk maken. Het bestuur van Start Foundation bestaat uit: Han Noten (burgemeester van Dalfsen, oud-fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer), Annemarie van Gaal (zakenvrouw en bekend van tv, o.a. Een dubbeltje op zijn kant), Femke Halsema (auteur, programmamaakster en voormalig fractievoorzitter GroenLinks) en Alex Mulder (oprichter USG People). Meer informatie is te vinden op www.startfoundation.nl.

Over de regisseur
Dat is Mari Sanders (29). Afgestudeerd als regisseur aan de Kunstacademie St. Joost in Breda. In de loop der jaren heeft hij diverse fictiefilms, documentaires, opdrachtfilms en commercials op zijn naam gezet. Verder geeft hij les aan aankomende filmmakers. Op dit moment werkt hij aan een dramaproductie voor de VPRO en aan een nieuwe speelfilm. Zijn afstudeerfilm (2012) is getiteld ‘Rue Des Invalides’ en gaat over een jongeman in een rolstoel die zich een moeizame weg baant door Parijs. Een film met de nodige autobiografische elementen want Mari is zelf rolstoelgebruiker en voor 80% arbeidsongeschikt.

Over de hoofdrolspeelster
Dat is Elphaidis L’or (31). Ze woont samen in Eindhoven, moeder van twee dochters en 100% arbeidsongeschikt. Maar van stilzitten houdt ze niet. Dus begon ze voor zichzelf. Ze geeft les in rolstoelvaardigheden en coacht jongeren met een handicap. De rol in de video sleepte ze op een bijzondere manier in de wacht. Toen ze de oproep van regisseur Mari Sanders zag, waarin hij acteurs en figuranten met een arbeidsbeperking zocht in de categorie 25 tot 30 jaar, reageerde ze spottend met: “Ben ik met m’n 31 jaar soms bejaard?” Dat was in de roos. Ze werd uitgenodigd voor een gesprek, er was een klik en voor ze het wist was ze het boegbeeld voor 1,7 miljoen mensen met een arbeidshandicap!

Alle figuranten in de video hebben een arbeidshandicap. En natuurlijk hebben er ook niet-arbeidsgehandicapten meegewerkt aan deze productie. We sluiten niemand uit op de arbeidsmarkt: ook de niet-arbeidsgehandicapten niet.

De film is geproduceerd door Monne Tuinhout/Branded Cinema.