Van cel naar baan

Voor mensen met een detentieverleden is het extra moeilijk om een baan te vinden. Zonder werk is het risico op terugval (recidive) groot. Vaak hebben deze mensen aanvullende problemen op sociaal gebied, bij huisvesting, schulden of met hun gezondheid. Start Foundation wil de kansen op een baan voor ex-gedetineerden zo groot mogelijk maken. 

Persbericht: Privaat investeerders financieren werk na detentie

Samen investeren in een succesvolle terugkeer naar de maatschappij

Het ministerie van Veiligheid en Justitie, ABN AMRO Social Impact Fund, Start Foundation en Oranje Fonds zijn een innovatieve samenwerking gestart om ex-gedetineerden aan het werk te helpen en zo recidive te verlagen. Deze samenwerking is tot stand gebracht door Society Impact. De partijen maken gebruik van een innovatief financieringsinstrument: een Social Impact Bond (SIB). Work-Wise Direct (bestaande uit Stichting 180, Restart en Stichting Exodus Midden Nederland) is uitvoerder van het project. Samen zetten de partners zich in een succesvolle terugkeer van ex-gedetineerden naar de maatschappij. Deze SIB is vandaag ondertekend en gelanceerd. 

Jaarlijks worden circa 8.000 volwassen gedetineerden ingesloten in een gevangenis. Voor een geslaagde re-integratie is een vast inkomen cruciaal. Maar met een detentieverleden is het moeilijk om werk te vinden. Het behouden van een baan is doorgaans even lastig. Er is sprake van een grote afstand tot de arbeidsmarkt, veelal in combinatie met problemen op het gebied van huisvesting, schulden, sociaal netwerk en zorg. Het risico op recidive wordt hierdoor vergroot.

In de SIB ‘Werk na Detentie’ worden in een periode van 2,5 jaar 150 ex-gedetineerden naar werk of een opleiding begeleid. Ze krijgen vanuit Work-Wise Direct hulp en intensieve begeleiding bij wonen, schulden en zorg. Het gaat om gevangenen met een straf van maximaal 12 maanden.

Start Foundation, ABN AMRO Social Impact Fund en Oranje Fonds leveren de voorfinanciering voor Work-Wise Direct: 1,2 miljoen euro. Work-Wise Direct gaat vanaf vandaag met de deelnemers aan de slag. Doelstelling bij deze SIB is dat er 25-30% minder beroep gedaan wordt op een uitkering ten en dat de recidive met 10% wordt verminderd. Als Work-Wise Direct hierin slaagt, betaalt het Ministerie van Veiligheid en Justitie vanuit de behaalde besparingen de investeerders terug. Als er geen besparingen worden gerealiseerd, betaalt het Ministerie niets uit.

Een win-win-win-situatie dus. Waarbij kosten worden bespaard voor de samenleving en er minder overlast of criminaliteit plaatsvind. Terwijl investeerders en andere betrokken partijen zijn uitgedaagd om een oplossing te realiseren met maatschappelijke impact.

Voor vragen aan Start Foundation kunt u contact opnemen met Remko van Riel (remko@startfoundation.nl)
Desgewenst brengen wij u graag in contact met Jaap Oosterveer, persvoorlichter, Ministerie Veiligheid en Justitie.

Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die kansen en werk tot stand wil brengen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat gebeurt door daar barrières weg te nemen, en te investeren in projecten en bedrijven die dat mogelijk maken. Ze was samen met ABN AMRO Social Impact Fund de eerste investeerder in een Social Impact Bond in Nederland en investeerde in onder meer een timmerfabriek voor doven, winkelketen Only for Men en Dress 4 Success Nederland. Voor meer informatie zie: www.startfoundation.nl.  

Staatssecretaris Dijkhoff over de Social Impact Bond 'Werk na Detentie'