Personeelstekorten? Werkgevers, er zitten 1,5 miljoen mensen op de bank!

Nederland Kansrijk lanceert campagne ‘Zoek je mij?’ en roept werkgevers op naar skills te kijken.

Het is tijd om voor je vacature anders naar kandidaten te kijken. Niet naar een diploma, maar naar skills. Niet naar specifieke werkervaring, maar naar lévenservaring. Dat is de boodschap van de campagne ‘Zoek je mij?’ van Nederland Kansrijk, een initiatief van 12 organisaties die zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt. De campagne is hard nodig. Want maar liefst 80% van de werkgevers houdt nog steeds vast aan de traditionele manier van werven - via het cv en de motivatiebrief.* En dat terwijl er enorme personeelstekorten zijn.

Volgens de laatste cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn er 1,5 miljoen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt**. Iedereen weet dat er krapte is, maar klopt dat eigenlijk wel? ‘Er staan heel veel mensen aan de kant die bekwaam zijn. Die willen en kunnen werken, maar het juiste papiertje missen,’ aldus Sonia Sjollema van NsvP. De traditionele manier van werven werkt niet meer en zet mensen buitenspel. Daarom start de alliantie Nederland Kansrijk de campagne ‘Zoek je mij?’

‘We nodigen werkgevers uit om anders te kijken, de potentie van mensen te zien. Daarom delen we de verhalen van mensen die nu op de bank zitten en die barsten van het talent,’ vertelt Nienke Kuijper, campagnemanager van Nederland Kansrijk. ‘Bovendien helpen we werkgevers om daadwerkelijk met skills based recruitment aan de slag te gaan. Zo geven we tips van de voorlopers op de markt, werkgevers zoals The Colour Kitchen, en bieden we samen met House of Skills Amsterdam en Passport for Work wervingsinstrumenten aan.’

In de campagne krijgen mensen die niet in het standaardplaatje passen een podium, bijvoorbeeld vluchtelingen en mensen met een beperking of chronische ziekte. Mensen die weinig kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek van Cedris blijkt namelijk dat slechts 12% van de werkgevers mensen met een beperking in dienst heeft. Nienke Kuijper: ‘Vaak zijn werkgevers wat huiverig voor deze groep, ze denken dat dit veel werk kost of dat er grote risico’s aan verbonden zijn. In de praktijk valt dat vaak enorm mee. Deze mensen weten heel goed wat ze nodig hebben van een werkgever.’

Werkgevers die werk willen maken van onbenut talent kunnen via de website www.nederlandkansrijk.nl/zoekjemij handvatten vinden om hun recruitmentproces meer op skills in te richten. Kuijper: ‘De arbeidsmarkt is aan het veranderen, en werkgevers moeten nu echt aan de bak’. 

  

*Ballafkih, A.H. (red.), Post, J., van Genabeek, J. & Sanders, J. (2022.) Vrij reizen over de arbeidsmarkt: een onderzoek naar het skillspaspoort. Amsterdam: Centre for Economic Transformation | Hogeschool van Amsterdam.

** Van Echtelt, P., e.a. (2019). Eindevaluatie van de Participatiewet. Sociaal en Cultureel Planbureau.