< Terug naar de homepage English

Perscommuniqué besluit gemeenteraad Amsterdam inzake aanbieden stageplaatsen jongeren zonder permanente verblijfsvergunning

  • Home >
  • Over ons >
  • Persberichten >
  • Perscommuniqué besluit gemeenteraad Amsterdam inzake aanbieden stageplaatsen jongeren zonder permanente verblijfsvergunning

stout fonds betaalt!

Tweetal perscommuniqués verzonden op 5 april en 6 april:

 

 

 

Perscommuniqué naar aanleiding van uitlatingen van minister Henk Kamp in Pauw & Witteman

 

Eindhoven, 6 april 2012 - Donderdagavond 5 april jl. was minister Henk Kamp in debat met Lodewijk Asscher, wethouder in Amsterdam, inzake het aanbieden van stages aan jongeren zonder permanente verblijfsvergunning. Tijdens dit debat kwam het door Start Foundation opgerichte Stoutfonds ter sprake. Dit Stoutfonds betaalt boetes die stagebieders krijgen wanneer ze dergelijke jongeren stage laten lopen. De heer Kamp bracht het Stoutfonds te berde en reageerde schamper met de woorden: “Ja, bestuurd door een Tweede Kamerlid van de PvdA.” Op de vraag van de heer Witteman waarom hij zo reageerde, zei hij: “Dat is gewoon zo.” Ofschoon dit feitelijk juist is, hechten wij er vanuit Start Foundation waarde aan een meer genuanceerd en objectief beeld te presenteren van de initiatiefnemer van het Stoutfonds.

Stichting Start Foundation wordt vanaf de oprichting (1998) bestuurd door een driehoofdig bestuur dat op persoonlijke titel in dit bestuur zitting heeft. De samenstelling van het bestuur representeert niettemin symbolisch de traditionele tripartiete oorsprong (werkgevers, werknemers en overheid) van het bedrijf waar Start Foundation uit voort is gekomen. Het zal geen verbazing wekken dat dominante politieke tradities in dit land daarin zichtbaar zijn. Bestuursleden van Start Foundation zijn maatschappelijk actief op verschillende plekken in de samenleving. Juist daarom is het ‘bedrijven van politiek’ iets wat niet kan binnen Start Foundation. Kansen verbeteren en vergroten is het enige dat telt in de activiteiten en projecten. Dat  ideaal en die taakstelling komen tot hun recht in de huidige bezetting door mevrouw Jetta Klijnsma vanuit de overheid, de heer Anton Westerlaken  vanuit de werknemers en mevrouw Titia Siertsema  vanuit de werkgevers. Het voltallige bestuur staat achter de oprichting en uitvoering van het Stoutfonds-initiatief. Daar kan en mag geen misverstand over bestaan. Suggesties van partijpolitiek zijn onjuist en doen ernstig tekort aan de integriteit van de medewerkers van Start Foundation.

 

Perscommuniqué besluit gemeenteraad Amsterdam inzake aanbieden stageplaatsen jongeren zonder permanente verblijfsvergunning

 

Eindhoven, 5 april 2012 - Woensdagavond 4 april jl. besloot de Amsterdamse gemeenteraad een motie aan te nemen om stageplaatsen aan te bieden aan jongeren die geen permanente verblijfsvergunning hebben. Daarmee schaart Amsterdam zich achter de dertig bedrijven en één andere gemeente die dit vorig jaar ook deden na een oproep van het Stoutfonds. Als initiatiefnemer van het Stoutfonds zijn wij buitengewoon verheugd dat Amsterdam deze stap heeft genomen. Het verbieden van verplichte stages aan jongeren is niet alleen een persoonlijk drama voor de jongeren in kwestie, maar ook strijdig met het recht op onderwijs. Deze kwestie had allang opgelost moeten zijn. Reeds in 2010 schreef toenmalig minister Rouvoet dat hij zou regelen dat voor stages niet langer een tewerkstellingsvergunning verplicht zou zijn. Vorig jaar meldde minister Van Bijsterveldt voor de camera (Vara’s Ombudsman) dat zij deze kwestie zou regelen. Onderwijl hebben vakbonden, werkgevers, de MBO Raad, de SER en vele anderen ook opgeroepen dit te regelen. Al deze oproepen worden genegeerd. Mede daarom hebben wij in 2011 het Stoutfonds opgericht. Dit fonds betaalt eventuele boetes die stagebieders en scholen krijgen. Vanuit dit fonds regelen we ook stages voor de jongeren die zich bij ons melden. Via www.facebook.com/stoutfonds trachten we de publieke opinie te beïnvloeden. Een rechtszaak is gaande en ook de boete die opgelegd gaat worden aan de gemeente Hollands Kroon, zal aangevochten worden. De strijd tegen dit onrecht gaat onverminderd voort. Wij bemoeien ons niet met de discussie wie hier mag blijven en wie niet, maar wie hier is, moet optimale ontplooiingskansen krijgen, zoals ieder ander. 

 

Het Stoutfonds is een initiatief van Start Foundation. Start Foundation is een maatschappelijk investeerder. Ze investeert jaarlijks vier miljoen euro in projecten en bedrijven die kansen bieden aan mensen die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. Oud-bestuurders zijn onder meer Johan Stekelenburg†, Bert de Vries en Wim Kok. Huidige bestuurders zijn Jetta Klijnsma, Anton Westerlaken en Titia Siertsema. Het bronkapitaal van Start Foundation is afkomstig van de verkoop van Uitzendbureau Start in 2002.

 

Twitter #stoutfonds / @stoutfonds / @startfoundation

 

Facebook www.facebook.com/stoutfonds

 

Relevante links:

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Onze aanpak

Meer kansen en banen, minder drempels voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Bekijk onze aanpak

Wat doen we niet

Activeren en opleiden zonder vooruitzicht op een baan. Het moet werk opleveren of uitzicht daarop.

Bekijk wat we niet doen

Cookie Controlx

Start Foundation gebruikt Google Analytics.

Lees meer