Parallelle arbeidsmarkt: onze aanpak

Om de parallelle arbeidsmarkt vorm te geven concentreren we ons op vier lijnen: gemeenten, nieuwe ondernemingsstructuren, sociale werkbedrijven en experts uit wetenschap en praktijk.

De eerste lijn richt zich op gemeenten. Zij zijn een belangrijke stakeholder. Enerzijds hebben zij belang bij een zinvolle participatie van werklozen (veelal met uitkering) in hun gemeente. Anderzijds kan met uitkeringsgeld de parallelle arbeidsmarkt deels bekostigd worden. Gemeenten moeten bereid zijn dit te doen. We streven naar drie à vijf pilots bij gemeenten.

De tweede lijn betreft nieuwe ondernemingsstructuren. Dit zijn traditionele businesscases, aangevuld met maatschappelijke. We streven naar minimaal twee pilots bij ondernemingen. De focus ligt bij afvalverwerking, zorg, duurzaamheid en eenzaamheid.

In de derde lijn richten we ons op sociale werkbedrijven. Zij hebben schaal en ervaring in de `sociale economie’. Ze kennen de reguliere werkgevers in hun omgeving en zijn nauw gelieerd aan de overheid. Samen met Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt, dagen we de sociale werkbedrijven en sociaal ondernemers die lid zijn van Cedris uit om nieuwe maatschappelijk waardevolle banen te ontwikkelen. Meer weten hierover? Ga naar werkinnovatieprijs.nl 

Tot slot de vierde lijn waarin we gebruik maken van expertise en kennis uit wetenschap en praktijk om dieper in te zoomen op de parallelle arbeidsmarkt, maatschappelijke kosten-batenanalyses te ontwikkelen en het draagvlak ervoor te verbreden. Zo hebben we in 2019 onderzocht wat burgers van maatschappelijk waardevol werk vinden. Lees hier meer.