Persbericht: Open Hiring krijgt voet aan de grond op de Nederlandse arbeidsmarkt

Een baan zonder zonder sollicitatiegesprek; het kan bij drie nieuwe werkgevers

Open Hiring, het grensverleggend concept van Greyston (VS) dat maatschappelijk ontwikkelaar Start Foundation onlangs op de Nederlandse arbeidsmarkt lanceerde, zet zijn opmars in het Nederlandse bedrijfsleven voort. Vandaag gaan drie nieuwe ondernemingen personeel werven via deze disruptieve aanpak. Het betreft De Koekfabriek in Wageningen, ECCO Leather in Dongen en aannemer Kleywegen in Woerden. Zij stappen in de voetsporen van MamaLoes uit Goirle en Chain Logistics uit Uden, die eerder zo’n experiment aangingen. Bij Open Hiring melden mensen die een baan willen, zich rechtstreeks aan voor een vacature. Ze hoeven geen sollicitatiegesprek te voeren, opleiding, ervaring en arbeidsverleden tellen niet mee. De enige eis is dat je denkt het werk aan te kunnen. Wie interesse toont, komt op een lijst, en zo gauw er een plek is, kun je aan de slag. De Koekfabriek telt zes vestigingen waar koekjes worden gebakken en heeft twee vacatures in Wageningen voor inpakwerk opengesteld voor Open Hiring. ECCO Leather is een leerlooierij in Dongen die o.a. levert aan het bekende schoenenmerk en grote merken in de mode-industrie. Het bedrijf stelt drie werkplekken voor veertig uur beschikbaar. Kleywegen in Woerden is actief in weg- en waterbouw en gaat via Open Hiring op zoek naar een algemeen medewerker. “Het is geweldig om via zo’n onconventionele route mensen die anders nauwelijks aan een baan komen, een kans te geven”, aldus Marieke van der Kleij over de drijfveer van Kleywegen om aan de pilot mee te doen. 

Bij MamaLoes en Chain Logistics bleek dat er onder werkzoekenden grote interesse bestaat voor Open Hiring. Voor de twee vacatures die MamaLoes (het bedrijf dat in het voorjaar de Nederlandse ouverture had van Open Hiring) daarvoor openstelde, meldden zich in twee weken tijd 113 gegadigden. Bij Chain Logistics stonden er al snel 43 namen op de vacaturewachtlijst. Daarnaast is er vanaf het begin ruime media-aandacht voor deze sociale innovatie. De maatschappelijk ontwikkelaar uit Eindhoven toont zich verheugd over de respons die Open Hiring tot op heden krijgt in Nederland. “We beginnen nu op stoom te komen nu blijkt dat veel werkgevers én werkzoekenden enthousiast zijn over het idee”, zegt Ingeborg Zwolsman, programmamanager Open Hiring bij Start Foundation.

Zwolsman merkt wel dat veel ondernemers vragen hebben over de praktische uitvoering. Wat betekent het voor de organisatie om iemand binnen te halen zonder vragen vooraf? Bij de bedrijven die zich aan Open Hiring wagen, wordt met een zogeheten Life coach gewerkt. Die ruimt drempels op, als die er blijken te zijn. Zowel bij werknemer als werkgever. Soms gaan werkzoekenden gebukt onder problemen, zoals schulden, geen adequate opleiding of een echtscheiding. Deze strubbelingen kunnen ook op een werkplek roet in het eten gooien. Daarnaast kan een werkgever eveneens een beroep doen op een Life coach om hem of haar te helpen wegwijs te worden in het woud van regelingen en subsidies.

Gezien het animo vanuit zowel werkzoekenden als het bedrijfsleven, wil Start Foundation versneld opschalen. Werkgevers die interesse hebben voor Open Hiring, zijn van harte welkom. Kijk voor meer informatie op: www.openhiring.nl.

Toggle
Extra informatie en contact, niet voor publicatie

Hier vindt u enkele foto’s van de drie nieuwe Open Hiring-bedrijven.
Foto’s zijn te gebruiken (CC-licentie) mits vermelding van de fotograaf: © Jan Reinier van der Vliet fotografie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Start Foundation
Remko van Riel, communicatieadviseur
remko@startfoundation.nl   
www.startfoundation.nl | www.openhiring.nl 

Over het programma Open Hiring® | Een baan zonder sollicitatiegesprek
Start Foundation is als maatschappelijk ontwikkelaar continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om aan een arbeidsmarkt te bouwen waarin iedereen meedoet. Het Amerikaanse bedrijf Greyston biedt al 35 jaar via Open Hiring werk aan mensen die het moeilijkst aan een baan kunnen komen. Greyston en Start Foundation zijn een samenwerking aangegaan om Open Hiring te vertalen naar de Nederlandse situatie. Via het programma Open Hiring wordt de haalbaarheid in Nederland onderzocht en in de praktijk bij bedrijven getest. Met het uiteindelijke doel om ook in Nederland kansen te creëren voor mensen die blijvend worden uitgesloten op de arbeidsmarkt. Voor meer informatie zie www.openhiring.nl

Over Greyston
De blauwdruk van Open Hiring® is afkomstig uit de VS. Greyston, actief in New York en bekend van de brownies, besloot in 1982 banen te creëren voor mensen voor wie de arbeidsmarkt op slot zat. Deze werkzoekenden kregen een arbeidsplaats zonder dat ze hoefden te solliciteren. Motivatie was voldoende, de rest kwam wel als ze eenmaal aan het werk waren. Open Hiring bleek een schot in de roos. Inmiddels werken er bij Greyston 170 medewerkers. Het bedrijf hielp door de jaren heen 3.500 personen aan werk door middel van dit onorthodoxe concept. Voor Start Foundation was dit reden om Open Hiring naar Nederland te halen. Maar ook voor Greyston was het een primeur, Open Hiring wordt voor het eerst buiten de VS toegepast. Voor meer informatie zie www.greyston.org.