Poeppraat

Ik ging weer eens bij Pepijn langs. Pepijn is een zogeheten Wajonger. De Wajong is een uitkering voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Daardoor is werken lastig, maar niet onmogelijk. Pepijn werkt een aantal uren per week in een magazijn. Pepijn en ik kijken graag een potje voetbal samen, eten een hapje en drinken weleens een glaasje.

Pepijn maakt vandaag, zoals wel vaker, van de gelegenheid gebruik om zijn formele post met me door te nemen. Hij is wat zenuwachtig. Er ligt een brief van het UWV op tafel. Die kondigt aan dat de regels van de Wajong gaan veranderen. De Wajong-uitkering is geen vetpot en Pepijn vreest elke wijziging.

“U ontvangt een Wajong-uitkering. Vanaf 1 januari 2021 veranderen de regels van de Wajong. Wij weten nu nog niet wat dit precies betekent voor de hoogte van uw uitkering. In deze brief leest u wat wij u nu al wel kunnen vertellen.

Voor de berekening van uw uitkering kijken wij naar:

  • De grondslag die voor u geldt. Dat is het basisbedrag van de uitkering;

  • De inkomsten die u heeft naast uw Wajong-uitkering: uw inkomsten uit werk, of een andere uitkering.

U heeft arbeidsvermogen en u heeft inkomsten naast uw Wajong-uitkering. Volgens de algemene regel nemen wij 70% van de grondslag die voor u geldt, en daar trekken wij 70% van uw inkomsten van af. De uitkering volgens de nieuwe regels kan lager worden dan de uitkering volgens de oude regels. Om te voorkomen dat uw uitkering lager wordt, krijgt u mogelijk een garantie. De garantie houdt in dat u vanaf 1 januari 2021 een minimumbedrag krijgt dat wij voor u gaan berekenen. Dat is het garantiebedrag.

  • Bij het berekenen van uw uitkering vergelijken wij uw uitkering volgens de nieuwe regels met het garantiebedrag.

  • U krijgt het hoogste bedrag van deze twee.

In de loop van het jaar 2021 krijgt u een beslissing met de definitieve berekening van uw uitkering over het jaar 2020. Deze uitkering wordt berekend volgens de oude regels. In de loop van het jaar 2022 krijgt u een beslissing volgens de nieuwe regels. Hierin staat:

  • Hoe hoog het garantiebedrag is dat voor u geldt;

  • Hoe hoog de definitieve uitkering over het jaar 2021 is.

U vindt meer informatie op UWV.nl.”

“En Jos, hoeveel krijg ik volgend jaar?”, vraagt hij hoopvol.  “Wat is het verschil met nu?”

Mijn hoofd tolt.

“Ik heb geen idee,” stamel ik, “het is een beetje ingewikkeld. Ik neem de brief wel even mee naar huis.”

Dat stelt hem gerust.

“Zeker weer allemaal van die poeppraat”, merkt hij fijntjes op en loopt naar de koelkast.

“Biertje, jongen?”

Je las een blog van:
Algemeen directeur Start Foundation