Privacy- en cookiebeleid

Stichting Start Foundation

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Met deze Privacyverklaring maken we duidelijk hoe we met je persoonsgegevens omgaan. We adviseren je deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen.

Deze Privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens we verwerken wanneer je gebruikmaakt van de websites van de Start Foundation (“website”). Daarnaast leggen we onder andere uit welke keuzes je hebt met betrekking tot je persoonsgegevens en hoe je contact met ons kunt opnemen.

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website bekend worden gemaakt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De Stichting Start Foundation, gevestigd op Klokgebouw 188 in Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op de website. De Stichting Start Foundation wordt in deze Privacyverklaring aangeduid als ‘Start Foundation’, onze’, ‘wij’ of ‘ons’.

Wanneer je vragen hebt over deze Privacyverklaring of over de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact met ons opnemen via info@startfoundation.nl.

Welke persoonsgegevens verzamelen we, en wanneer?

We verwerken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het ontvangen van kennisdocumenten

We vragen je om persoonsgegevens met ons te delen wanneer je een kennisdocument wil ontvangen. Hiervoor verwerken we bijvoorbeeld je naam, organisatie, en e-mailadres zodat we het kennisdocument met je kunnen delen.

Contact met ons

We verwerken je persoonsgegevens wanneer je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail of het contactformulier op onze website. Hiervoor verwerken we je naam, organisatie, contactgegevens en je vraag of reactie indien van toepassing.

Deelname aan een onderzoek of (online) bijeenkomst

We verwerken je persoonsgegevens wanneer je deelneemt aan een onderzoek of een (online) bijeenkomst. Dit doen we alleen wanneer je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. We maken in dat geval inzichtelijk welke persoonsgegevens worden gebruikt voor het onderzoek of de registratie van deelname en wat de bewaartermijn is.

Het ontvangen van de nieuwsbrief

We verwerken je persoonsgegevens wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. Hiervoor verwerken we je naam, organisatie en e-mailadres. We versturen je alleen onze nieuwsbrief wanneer je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Je kan je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via onder andere de link in de nieuwsbrief en de website.

We verwerken je persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden op grond van (A) jouw toestemming wanneer dat staat aangegeven, of (B) ons gerechtvaardigd belang om onze diensten op jouw verzoek aan te bieden. Wanneer we jouw persoonsgegevens verwerken voor ons gerechtvaardigd belang zullen we altijd jouw rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens afwegen tegen onze rechten en belangen.

Wanneer je gegevens naar ons verstuurt via ons contactformulier is dit beveiligd met een versleutelde https-verbinding.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben voor het doel waar we je persoonsgegevens voor verwerken. Daarna zullen we je persoonsgegevens verwijderen. Zo verwijderen we bijvoorbeeld je persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief wanneer je je uitschrijft. 

Daarnaast verwijderen we je persoonsgegevens wanneer je ons daarom verzoekt en we op grond van relevante wetgeving je persoonsgegevens niet moeten bewaren.

Wat zijn je rechten?

Je kan ons schriftelijk verzoeken om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te beperken of te verwijderen. Je kan bezwaar maken tegen de verwerking en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je hebt bovendien het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken. Let wel dat dit geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking van je persoonsgegevens voor de intrekking van je toestemming. Je kan bovenstaande verzoeken indienen en je toestemming intrekken via info@startfoundation.nl.

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je om contact met ons op te nemen via info@startfoundation.nl. Je kan ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit.

Delen we je persoonsgegevens met derden?

We maken gebruik van zogenoemde verwerkers. Dit zijn partijen die persoonsgegevens namens ons verwerken. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan IT-dienstverleners. Een verwerker verwerkt je persoonsgegevens alleen op basis van onze instructies en treft voldoende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen.

Wanneer we je persoonsgegevens delen met derden zullen we je hierover informeren en waar nodig toestemming vragen.

Maken we gebruik van cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door websites geplaatst wordt op de webbrowser van je computer of mobiele apparaat. Door een cookie wordt informatie opgeslagen over de inhoud die je bekijkt en waar je interacties mee hebt om je voorkeuren en instellingen te onthouden of om te analyseren hoe je online diensten gebruikt.

Via onze website worden in principe alleen cookies door ons geplaatst. Er worden geen cookies geplaatst door derde partijen (behalve wanneer je video’s op onze website afspeelt, zie hieronder). Wij plaatsen een sessie-cookie. Een sessie-cookie vervalt zodra je je browser sluit, waarmee je ook je ‘sessie’ beëindigt. Daarna wordt de sessie-cookie verwijderd.

Je kunt je toestemming ten aanzien van het gebruik van cookies te allen tijde intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in je browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen (lees eventueel ook deze toelichting door de Consumentenbond over hoe je cookies kunt intrekken of verwijderen). Je dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. 

Afspelen video’s

Er worden via de website video’s getoond die van een website van derden, waaronder YouTube en Vimeo, afkomstig zijn. Wij plaatsen deze video’s op onze website met de privacymodus ingeschakeld. Dat betekent dat deze diensten geen gegevens van jou opslaan, tenzij je de video afspeelt.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Deze laatste wijziging dateert van 3 mei 2022. Neem voor vragen en/of opmerkingen contact op via info@startfoundation.nl.

Lees ook onze disclaimer.