Privacyverklaring Meldpunt “Ik ben niet beperkt genoeg”

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Met deze Privacyverklaring maken we duidelijk hoe we met je persoonsgegevens omgaan voor het Meldpunt “Ik ben niet beperkt genoeg”. We adviseren je deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen voordat je het Meldpunt invult.

Deze Privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens we verwerken wanneer je je steentje bijdraagt aan het Meldpunt door je ervaring met ons te delen. Daarnaast leggen we onder andere uit voor welk doel we je persoonsgegevens verwerken, welke keuzes je hebt met betrekking tot je persoonsgegevens en hoe je contact met ons kunt opnemen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De Stichting Start Foundation, gevestigd op Klokgebouw 188 in Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor het Meldpunt. Wanneer je vragen hebt over deze Privacyverklaring of over de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact met ons opnemen via info@startfoundation.nl.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en voor welk doel?

Voor het Meldpunt vragen we je om je voornaam, leeftijd, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel) en ervaringsverhaal in te vullen. We verwerken deze persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

Voor onze administratie om de kwaliteit van het rapport te waarborgen

We verwerken je persoonsgegevens om de kwaliteit van de ervaringsverhalen en het rapport te waarborgen. Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan of de ervaringsverhalen afkomstig zijn van mensen die binnen de focusgroep van het Meldpunt vallen.

Om contact met je op te nemen

We verwerken je contactgegevens om contact met je op te nemen wanneer we bijvoorbeeld een vraag hebben over je ervaringsverhaal. We nemen slechts contact met je op wanneer je hier toestemming voor geeft bij het invullen van het Meldpunt.

Voor het rapport

We publiceren je ervaringsverhaal in een rapport om de problematiek kenbaar te maken en op deze manier een gelijker speelveld te creëren voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie die niet in het doelgroepregister vallen. Wanneer je niet wilt dat je ervaringsverhaal in een rapport wordt opgenomen, vragen we je het Meldpunt niet in te vullen.

Hiervoor hebben we je toestemming nodig

We verwerken alleen je persoonsgegevens voor het Meldpunt wanneer je hiervoor toestemming geeft. Wanneer je geen toestemming geeft voor de verwerking van je persoonsgegevens kan je helaas niet je ervaringsverhaal met ons delen. Voor de verwerking van je persoonsgegevens voor de waarborging van de kwaliteit van het rapport baseren we ons op ons gerechtvaardigd belang. Hierbij wegen we je rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens af tegen onze rechten en belangen.

Daarnaast publiceren we slechts je naam bij het ervaringsverhaal wanneer je hiervoor aanvullend toestemming geeft. Het is dus mogelijk om je ervaringsverhaal op anonieme basis in een rapport op te laten nemen. We nemen bovendien alleen contact met je op wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Met welke partijen worden jouw persoonsgegevens gedeeld?

We delen je contactgegevens niet met derden. We maken wel gebruik van zogenoemde verwerkers. Dit zijn partijen die persoonsgegevens namens ons verwerken. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan IT-dienstverleners. Een verwerker verwerkt je persoonsgegevens alleen op basis van onze instructies en treft voldoende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen.

Wij zullen je ervaringsverhaal op anonieme basis of met je naam (wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven) opnemen in een rapport. Dit rapport zullen wij delen met externe partijen om de problematiek te agenderen.  

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. We bewaren je persoonsgegevens zolang het Meldpunt actief is en wij de problematiek agenderen. Daarna zullen we je persoonsgegevens verwijderen.

Wat zijn je rechten?

Je kan ons schriftelijk verzoeken om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te beperken of te verwijderen. Je kan bezwaar maken tegen de verwerking en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je hebt bovendien het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken. Let wel dat dit geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking van je persoonsgegevens voor de intrekking van je toestemming. Je kan bovenstaande verzoeken indienen en je toestemming intrekken via info@startfoundation.nl.

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je om contact met ons op te nemen via info@startfoundation.nl. Je kan ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit.