< Terug naar de homepage English

Parallelle arbeidsmarkt

Parallelle arbeidsmarkt

Er is een radicale verandering van de arbeidsmarkt nodig, omdat het perspectief voor mensen die nauwelijks aan het werk komen, laagopgeleide ouderen, arbeidsgehandicapten, ex-gedetineerden enzovoorts, heel mager is, ondanks de economische opleving. Prof. dr. Ton Wilthagen en Start Foundation pleiten voor een systeem waarin de uitkering plaatsmaakt voor werk en inkomen. De zogenaamde parallelle arbeidsmarkt. Het programma is erop gericht om dit systeem uit te werken.

Lees meer 

Cookie Controlx

Start Foundation gebruikt Google Analytics.

Lees meer