Programma’s

We ontwikkelen continu nieuwe projecten binnen onze programma’s voor de langere termijn. Programma’s die de nieuwste ideeën en inzichten omzetten in werk voor onze doelgroepen. 

• Open Hiring®

In het werving-en-selectieproces worden veel mensen bewust en onbewust buitengesloten. We ontwikkelen en intensiveren Open Hiring – de baan zonder sollicitatiegesprek – in Nederland om meer mensen perspectief of een baan te geven. Lees meer.

• De parallelle arbeidsmarkt

Werk dat nu buiten de normen van onze betaalde arbeidsmarkt valt, organiseren we in een parallel systeem waarmee we mensen perspectief geven. We doen dit aan de hand van verschillende actielijnen. Lees meer.

We staan open voor ideeën en initiatieven van anderen, mits die binnen onze strategie passen en onze doelstelling: iedereen aan het werk die dat wil, dichterbij brengen.