Vanuit ervaring weten we dat tijdens het werven en selecteren van medewerkers uitsluiting plaatsvindt. Zelfs nu de arbeidsmarkt aantrekt en veel vacatures moeilijk te vervullen zijn, dreigen mensen met weinig scholing, arbeidsgehandicapten en mensen met een niet-westerse achtergrond achter het net te vissen. Terwijl velen van hen geschikt zijn voor werk. De vraag is of het aannemen van personeel ook kan zonder werving en selectie.

Open Hiring™ biedt kans op werk voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond. De werkgever stelt de minimumvereisten op voor een baan, de werkzoekende beoordeelt zelf of hij of zij de baan aankan. De werkzoekende kan aan de slag zonder dat er vragen gesteld worden. Het model is ontwikkeld door Greyston in New York, die op deze manier veel Amerikanen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan werk heeft geholpen. Via het programma Open Hiring™ wil Start Foundation samen met Greyston ook in Nederland baankansen bieden aan mensen die aan de zijlijn staan. Het is een spannende uitdaging om dit concept in Nederland voet aan de grond te laten krijgen. Om te ontdekken hoe dit het beste kan, gaat Start Foundation vanaf september 2018 op kleine schaal met een aantal bedrijven Open Hiring™ opstarten.

   

  • Lees het interview met Mike Brady (algemeen directeur Greyston Bakery) in Baanbreker nr. 1 van 2018.

  • Bekijk ook deze video met het persoonlijke verhaal van Dion Drew, die via Greyston Bakery een tweede kans kreeg:

Open Hiring™-programma nieuwsbrief

'Open Hiring’ is gewoon keihard werken!'

Een halfjaar is Programmamanager Ingeborg Zwolsman nu voor Start Foundation aan de slag met het dossier ‘Open Hiring™’. Stapje voor stapje kijken we hoe we dit concept uit de VS succesvol in Nederland kunnen invoeren.”

  

Onderzoeksrapport haalbaarheid

In deze rapportage beschrijven we Open Hiring™ zoals dat door Greyston Bakery wordt toegepast, en de overdraagbaarheid van de kernelementen hiervan naar Nederland.

Duplicatie of publicatie van dit document is niet toegestaan zonder toestemming van Start Foundation.

Voor meer informatie:
Programmamanager Open Hiring™