Ondanks beleid van de overheid en economische voorspoed blijven veel mensen aan de kant. Zo’n 1,5 miljoen mensen ontvangen in Nederland een uitkering vanwege werkloosheid of arbeidsongeschiktheid: 17% van de beroepsbevolking. Dat kost 26 miljard euro per jaar. En dan zijn er nog veel mensen zonder uitkering en werk die ook graag de handen uit de mouwen willen steken. Het bedrijfsleven heeft daarvoor niet voldoende banen en mensen zijn lang niet altijd geschikt om direct geplaatst te worden. Tegelijk blijft er veel werk in de samenleving liggen omdat dit regulier niet te bekostigen is. Daarom moeten we een parallelle arbeidsmarkt creëren. Parallel, omdat de principes en instituties uit het verleden geen oplossing bieden. Lees meer over dit idee van Start Foundation. De P-arbeidsmarkt is een oplossing die recht doet aan iedereen die wil werken. Daar moeten de nodige heilige huisjes voor omver. Dat houdt ons niet tegen. We zoeken samenwerking met publieke en private partijen die met ons de P-arbeidsmarkt willen ontwikkelen. De eerste pilots staan in de steigers.

Voor meer informatie:

Talentvol richt zich erop dat in de regio Noordoost-Brabant in 2025 niemand tegen diens wil zonder werk zit. Werklozen kunnen, vrijwillig uitgenodigd, hun talenten ontdekken in de Verspild Talent Academy.

Videoregistratie van het college 'Transitie van de arbeidsmarkt' door Ton Wilthagen en Jos Verhoeven