Ondanks beleid van de overheid en economische voorspoed blijven veel mensen aan de kant. Zo’n 1,5 miljoen mensen ontvangen in Nederland een uitkering vanwege werkloosheid of arbeidsongeschiktheid: 17% van de beroepsbevolking. Dat kost 26 miljard euro per jaar. En dan zijn er nog veel mensen zonder uitkering en werk die ook graag de handen uit de mouwen willen steken. Het bedrijfsleven heeft daarvoor niet voldoende banen en mensen zijn lang niet altijd geschikt om direct geplaatst te worden. Tegelijk blijft er veel werk in de samenleving liggen omdat dit regulier niet te bekostigen is. Daarom moeten we een parallelle arbeidsmarkt creëren. Parallel, omdat de principes en instituties uit het verleden geen oplossing bieden. Lees meer over dit idee van Start Foundation. De P-arbeidsmarkt is een oplossing die recht doet aan iedereen die wil werken. Daar moeten de nodige heilige huisjes voor omver. Dat houdt ons niet tegen. We zoeken samenwerking met publieke en private partijen die met ons de P-arbeidsmarkt willen ontwikkelen. De eerste pilots staan in de steigers.

Voor meer informatie:

Verspild Talent is een initiatief van Hutten Catering, Start Foundation, de SW-bedrijven IBN Holding, WSD en WeenerXL, Stichting AANtWERK, Tilburg University en Rabobank Uden-Veghel.

De gemeente Uden is de eerste gemeente die met het idee van de P-arbeidsmarkt aan de slag gaat. De gemeente wil dat iedereen in de regio Uden die kan en wil werken, werkt.