Samen voor Werk over Aan De Slag 040!

Via Aan De Slag 040! worden werkloze huurders in de wijk Woensel-West in Eindhoven, die niet in een re-integratietraject bij de gemeente zitten, op andere manieren naar werk begeleid via huis-aan-huisbezoeken. Start Foundation begon in 2020 samen met woningcorporatie Trudo, Springplank040 en Randstad aan de pilot.

Na deze succesvolle pilot, waarin in totaal 38 huurders zijn geholpen met werk of een andere manier zijn doorgestroomd, heeft de gemeente Eindhoven onze rol overgenomen en is ook woningcorporatie Woonbedrijf aangesloten. 

Lees meer over de huidige stand op Samen Voor Werk, waarin Theo van Kroonenburg (directeur-bestuurder Trudo), Rogier Schweitzer (branchespecialist publiek-private samenwerking van Randstad) de werkwijze toelichten. Ook komt Angela Ramcharan aan het woord: ondanks 21 jaar ervaring kwam ook zij aan de kant te staan, maar kreeg dankzij Aan De Slag 040! een nieuwe kans en greep deze met beide handen aan.