Van cel naar baan

Voor mensen met een detentieverleden is het extra moeilijk om een baan te vinden. Zonder werk is het risico op terugval (recidive) groot. Vaak hebben deze mensen aanvullende problemen op sociaal gebied, bij huisvesting, schulden of met hun gezondheid. Start Foundation wil de kansen op een baan voor ex-gedetineerden zo groot mogelijk maken. 

Social Impact Bond Werk na detentie

De Social Impact Bond (SIB) Werk na detentie ging in juni 2016 van start. In 2,5 jaar tijd worden 150 ex-gedetineerden naar werk of een opleiding begeleid. Doelstelling bij deze SIB is dat er 25-30% minder beroep gedaan wordt op een uitkering en dat de recidive met 10% wordt verminderd. De SIB Werk na detentie is een innovatieve coalitie tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie, Start Foundation, ABN AMRO Social Impact Fund en Oranje Fonds. De uitvoering van het project ligt bij Work-Wise Direct, dat uit Stichting 180, Restart en Stichting Exodus Midden Nederland bestaat. De samenwerking kwam tot stand door Society Impact. Bekijk de factsheet.

Ex-gedetineerden aan het werk met Work-Wise Direct