SOCIALE WERKBEDRIJVEN ‘PANTAR’ EN ‘WERKSE!’ WINNEN WERKINNOVATIE PRIJS

De sociale werkbedrijven Pantar (Amsterdam) en Werkse! (Delft) zijn de winnaars van de Werkinnovatie Prijs. Zij ontvangen ieder maximaal 1 miljoen euro van Start Foundation. Met dat geld mogen ze een plan uitvoeren waarmee nieuwe betaalde maatschappelijke banen ontstaan voor mensen die nu vrijwel kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Van de 62 projectideeën gingen er tien door naar de finale. Naast de twee winnaars krijgen Caparis (Drachten), De Zuidhoek (Zierikzee) en Ergon (Eindhoven) een ‘wildcard’ om hun idee verder uit te werken. Daarvoor stelt Start Foundation aanvullende financiële en andere ondersteuning beschikbaar.

De Werkinnovatie Prijs is een samenwerking tussen Start Foundation en brancheorganisatie Cedris.

Pantar gaat een ‘Circulaire Hub’ opzetten in Amsterdam. De circulaire hub gaat nieuw werk creëren door afval- en productstromen te organiseren en door maximaal in te zetten op hergebruik. Het idee is om van afval grondstoffen te maken voor onder meer de productie van oesterzwammen en zeep. Het plan moet 120 nieuwe banen scheppen voor mensen voor wie het moeilijk is regulier werk te vinden. Werkse! wint met ‘De Zorghub’ in Delft. Hier krijgen ten minste vijftig mensen uit de bijstand een baan met eenvoudige zorgtaken die nu blijven liggen. Het draait om hulp in de tuin, vervoer naar zorgafspraken of werkzaamheden die op een andere manier niet te bekostigen zijn.

Een onafhankelijke jury onder leiding van de Haagse burgemeester Jan van Zanen, kwam tot dit oordeel:

“De Circulaire Hub van Pantar geeft antwoord op een grote maatschappelijke behoefte: steden die schoner, duurzamer en socialer zijn en waarbij reststromen in circulaire ketens zitten en hoogwaardig (her)gebruikt worden. De Circulaire Hub bedient de doelgroep van de parallelle arbeidsmarkt breed. Dit plan straalt ambitie, innovatie en visie uit.”

“De Zorghub van Werkse! heeft de potentie om veel impact te maken op het gebied van eenzaamheid en waarde toe te voegen aan de zorgvraag van ouderen in de stad Delft. Het initiatief wordt door de stad gedragen, aangezien de sociale partners zich aansluiten bij en committeren aan de Zorghub. Het is een plan met focus en transparantie. Men houdt daarbij oog voor de mens en de klant.”

Met de Werkinnovatie Prijs, onderdeel van het programma Parallelle Arbeidsmarkt, zet Start Foundation in op het ontwikkelen van nieuw werk. “Het is een utopie om te denken dat iedereen op de reguliere arbeidsmarkt terechtkan. Daarom moeten we alternatieven ontwikkelen. Er liggen genoeg maatschappelijke uitdagingen. Kunst is om ze te koppelen”, aldus Jos Verhoeven, directeur Start Foundation.

Cedris is enthousiast over de winnaars en moedigt ook de runners-up aan om hun plannen door te zetten. “De winst van de Werkinnovatie Prijs is veel groter dan het aantal winnaars. Alle 62 deelnemende sociale ontwikkelbedrijven hebben nieuwe stappen gezet en samen met marktpartijen ideeën bedacht voor maatschappelijk waardevol werk. Ik moedig ze aan hiermee door te gaan. Dat is ontzettend nuttig, zeker voor de mensen die nu geen eerlijke kans op de huidige arbeidsmarkt hebben. Want de waarde van werk voor individu en samenleving is zoveel meer dan economisch rendabel bezig zijn”, aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Van afval tot grondstof voor oesterzwammen en zeep. Dat is het oogmerk van de Circulaire Hub in Amsterdam. Het project moet 120 nieuwe banen scheppen voor mensen voor wie het moeilijk is regulier werk te vinden.

Mensen in de bijstand die een baan vinden door aanvullende zorgtaken uit te voeren die nu blijven liggen. Dat is de kern van het project ‘Zorghub’ van Werkse! in Delft. De zorgorganisatie, de gemeente, de verzekeraar, de werkzoekende én de zorgcliënt die vaker iemand over de vloer krijgt, varen er wel bij.