Start Foundation Scholingsfonds

Start Foundation richt zich op de groepen die op de arbeidsmarkt het meest in de knel zitten en relatief weinig aandacht krijgen. Ex-gedetineerden zijn zo’n groep. Wij proberen deze groep duurzaam aan het werk te krijgen. Ondanks de toegenomen aandacht voor re-integratie van ex-gedetineerden – zowel binnen als buiten de muren van de penitentiaire inrichtingen – recidiveert bijna de helft binnen twee jaar. Uit talloze onderzoeken blijkt dat werk vinden heel belangrijk is voor een geslaagde re-integratie. 

Ex-gedetineerden en werkgestraften beschikken vaak niet over de benodigde vakkennis en/of certificering die zij nodig hebben om een baan te krijgen. De cursussen en opleidingen die nodig zijn om de kwalificatie-gap tussen kandidaat en vacature weg te nemen zijn vaak te prijzig of risicovol voor bemiddelingsorganisatie of een potentiële werkgever om voor te financieren. Deze praktische belemmering willen we wegnemen met het Start Foundation Scholingsfonds, door deze opleidings- / cursuskosten te vergoeden. Denk aan bijvoorbeeld een VCA certificaat, een Heftruckcertificaat of een Diploma Sociale Hygiëne.

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding?

  • Er moet sprake zijn van een concrete vacature, waarbij de te volgen opleiding/cursus een functie vereiste is;

  • De werkgever is bereid bij voldoen aan de functie-eisen een arbeidsovereenkomst voor minimaal 2 maanden voor minimaal 26 uur per week aan te bieden;

  • Er zijn geen andere gebaande paden om tot financiering te komen via bijvoorbeeld de gemeente, UWV of DUO;

  • De te volgen opleiding/cursus is algemeen geaccepteerd. De vergoeding bedraagt maximaal € 3.000,-. 

  • De vergoeding is gekoppeld aan de individuele kandidaat en niet overdraagbaar.

Start Foundation Scholingsfonds draagt er zorg voor dat de procedure AVG compliant is.

  

  

Aanvraag indienen

Met het Start Foundation Scholingsfonds verlagen we de drempel van toetreding tot de arbeidsmarkt en maken we de propositie van de kandidaat aantrekkelijker voor potentiële werkgevers. Wilt u een aanvraag doen? Download het aanvraagformulier en stuur deze ingevuld op naar scholingsfonds@startfoundation.nl

Aanvraag uitbetaling

Indien aan alle voorwaarden is voldaan vergoeden wij de kosten voor de opleiding. Vul onderstaand formulier in en mail naar scholingsfonds@startfoundation.nl  

  

  

Projectleider
Projectleider