Talentvol

In de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant loopt onder de werktitel Talentvol een programma waarbinnen Start Foundation samenwerkt met de belangrijkste  arbeidsmarktpartijen in de regio. Naast de werkontwikkelbedrijven IBN, Weener XL en WSD zijn ook Hutten, Rabobank Uden-Veghel, UWV, WSP, AANtWERK, VNO-NCW en Provincie Noord-Brabant als vaste partner aangesloten. In gezamenlijkheid wordt over de grenzen van de eigen organisatie heen gewerkt met als missie dat in de arbeidsmarktregio in 2025 niemand tegens diens wil zonder werk zit.

De vraagzijde van het programma ondersteunt werkgevers bij het inclusief/inclusiever ondernemen. De aanbodzijde helpt iedereen die wil en kan werken, maar op eigen kracht niet aan het werk raakt. Werkzoekenden worden o.a. geholpen door het aanbieden van trainingen, ondersteuning op maat of ondersteuning bij de bemiddeling naar werk.

Start Foundation richt zich volledig op de aanbodzijde van Talentvol. Dit om te garanderen dat elke werkzoekende om hulp mag vragen en die hulp ook kan krijgen. De facto is dit experiment voor Start Foundation ook bedoeld om bloot te leggen waar de knelpunten zitten in de arbeidsmarkt, bij de bedrijven, maar zeker ook bij de ondersteuning van werkwillenden.

Bekijk hier de video van de eerste bijeenkomst van Talentvol

Voor meer informatie:
Project coördinator Open Hiring
Projectleider