Talentvol naar werk

Talenten heeft iedereen. Maar hoe spoor je mensen op die wel talent hebben, maar nu niet aan het werk zijn, en hoe zet je ze in op de arbeidsmarkt? Wat is de rol van het systeem dat deze mensen behoort te helpen? En, functioneert dat naar behoren? Het project Talentvol probeert voor die vragen antwoorden en oplossingen te vinden.

Talentvol: een kwestie van éven verder kijken

Soms is het zetten van een kleine stap voldoende om een reuzensprong te kunnen maken. ‘We kwamen in contact met een moeder wier zoon toegepaste wiskunde had gestudeerd. Die jongen woonde thuis, kreeg hulp noch uitkering. Het enige wat hij had, was een deeltijdbaantje als vakkenvuller. Er zat al een hele tijd geen enkele beweging in die toestand. Één telefoontje was voldoende om de specifieke capaciteiten en kwaliteiten van die jongen onder de aandacht van een werkgever te brengen. Nu heeft hij daar een arbeidsovereenkomst’, aldus het relaas van Jos van Delft, projectleider van Talentvol, waar onder de paraplu van Start Foundation een aantal partijen in Noordoost-Brabant proberen voor mensen de drempels naar werk, school, stage én zelfrespect te slechten.

Talentvol werkt als een soort haarlemmerolie. Sámen met een UWV of Sociale Dienst als het zo uitkomt, búíten het reguliere systeem als daar de beste oplossingen te vinden zijn. ‘Op onze meetings komen meestal niet-uitkeringsgerechtigden af. Ze willen graag iets aan hun situatie veranderen, maar vallen bij de instanties tussen wal en schip. Of mensen die al twee of drie jaar thuiszitten en merken dat de aandacht van het systeem voor hen is verslapt. Ze voelen zich vaak tekortgedaan. Samen kijk je waar hun talenten liggen, hoe je blokkades kunt opruimen. De meesten hebben een plausibel verhaal waarom het niet lukt; redenen alom. Angst om te telefoneren bijvoorbeeld. We vinden werk belangrijk, maar vertrekken vanuit de situatie van de persoon. Sommige bezoekers kunnen alweer verder als ze hun hart hebben gelucht. Er draait nu voor tien mensen een training waarin ze leren hoe ze zich bij een bedrijf moeten presenteren. Weer anderen willen per se met betaald werk naar buiten stappen. Omdat wij maar een kleine organisatie zijn, hebben we ons omringd met partners die kunnen helpen met het zoeken naar maatwerk’, vertelt Frits Swinkels, programmamanager Talentvol.

Talentvol werkt twee kanten op, vindt Swinkels. ‘Je zet mensen weer op het goede spoor, maar je krijgt ook een beeld van de knelpunten in het systeem. UWV en gemeenten doen vaak hun voordeel met de feedback die ze van ons krijgen.’ Talentvol trapte in 2018 af. ‘In de begintijd schoten we met hagel. Na ieder salvo keken we waar de gaten zaten en gingen we daarmee aan het werk.’ In 2020 werd besloten de aanpak te verdiepen en te verfijnen. ‘We hebben daarover een samenwerking met de gemeente Oss gesloten. Er meldden zich 26 mensen aan voor de inloopochtend die we gewoon in een wijkcentrum hielden om het zo informeel mogelijk te houden. Tussen het inlinedansen en het toepen voerden we gesprekken. Helaas gooide corona daarna roet in het eten.’ De talenten van mensen blijven de rode draad bij de aanpak. ‘Wat kunnen ze, wat willen ze, wat is er nodig?’

Iedereen in Noordoost-Brabant die wíl werken, in 2025 aan de slag. Dat was de ambitie waarmee Talentvol begon. In 2020 lukte het om 55 personen aan een baan te helpen. ‘Die krappe arbeidsmarkt komt na corona in bepaalde sectoren weer gewoon terug. Zoals in de zorg. Wij halen die vraag op. Wat voor mensen worden er gezocht? Welke nieuwe functies zijn geschikt voor de doelgroepen van Talentvol? Rondom dit thema zijn we op het moment in gesprek met de GGZ Oost-Brabant’, zegt Van Delft.