Team

Algemeen directeur

Waar officiële instanties en reguliere methoden falen, komt Jos Verhoeven in actie. Vanaf de eerste dag (1998) geeft hij leiding aan de activiteiten van Start Foundation. Jos neemt het op voor mensen die wél willen, maar niet kunnen werken. "Ik geloof oprecht dat heel veel mensen iets kunnen bijdragen, als ze maar op de goede plek zitten. Er is veel meer mogelijk dan we denken. Je moet breken met de gangbare conventies als je ze wilt helpen."

Directeur

Van directievoorzitter van ingenieursbureau Movares (omzet 130 miljoen euro, ca. 1.100 medewerkers) naar deeltijd-directielid (20 uur per week) bij Start Foundation. Na vele jaren bedrijfsleven vond Johan het tijd voor nieuwe uitdagingen, nu in het maatschappelijke domein. "Publiek en privaat kunnen over en weer nog zovéél van elkaar leren. Dat wordt veel te weinig gedaan!".

Financiën en projectbeheerder

Anjo heeft binnen Start Foundation diverse rollen. "Het grootste deel van mijn tijd ben ik bezig met de financiële administratie en stel ik de begroting, jaarrekening en managementinformatie samen voor de organisatie. Voor de directie en het bestuur beheer ik diverse governance items. Daarnaast ben ik de vraagbaak voor alle financiële en administratieve aangelegenheden voor collega's en projecten”.

Projectbeheerder

Ankie: “Winst maken is mooi en noodzakelijk, maar winst is niet alleen een kwestie van geld. Er valt ook heel wat te ‘verdienen’ in termen van menselijkheid. Bij Start Foundation heb je te maken met mensen en bedrijven die hard werken aan het realiseren van zakelijke doelstellingen, maar die ook een stapje extra willen zetten voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt.”

Financieel adviseur

Achttien jaar bij de Rabobank leerde Chris Veeningen scherp kijken naar ondernemers. ‘Zie ik het hem doen?’, is een cruciale vraag voor deze adviseur. Daarbij hanteert hij de financiële meetlat streng, want leningen moeten wel terugbetaald worden, zo is zijn stelregel. Verder hecht hij aan plezier op het werk én in het leven: “Als je iets met plezier doet, dan is het rendement het hoogst.”

Projectleider

"Ik krijg energie van bevlogen mensen die zich met hart en ziel inzetten voor kwetsbare groepen in de samenleving. Hier ontmoet ik sociaal ondernemers die echt het verschil willen maken. Ik ondersteun ze niet alleen met financiering en adviezen, maar ook door kritische vragen te stellen. Want de ideeën moeten wel haalbaar zijn."

Projectleider parallelle arbeidsmarkt

Ellen van Wijk zoekt bij gemeenten, provincies, het bedrijfsleven én het onderwijs naar mensen met lef. Die de durf hebben om ‘regelruimte te creëren’ en die anders aankijken tegen allerlei regels. Om zo de ‘parallelle arbeidsmarkt’ een kans te geven. Dat’s een nieuw idee om waardevol werk te bieden aan mensen onder aan de arbeidsmarkt. “Ook met weinig opleiding kun je aan de slag. Als we als maatschappij dat werk belangrijk vinden, dan moeten we ook die banen scheppen. En dat vereist loslaten; van vastgeroeste ideeën én van starre regels.”

Onderzoeker

Wat is de impact van onze projecten? Komen mensen daardoor eerder aan werk? Gaan bedrijven inclusiever te werk? Arbeidssocioloog Fabian Dekker leidt de eigen onderzoeksafdeling die daar meer licht op moet werpen. Bij de universiteiten en onderzoeksbureaus waar hij eerder werkte, toonde hij een hoge publicatiedrift, en die lijn gaat hij onverdroten doortrekken. “Aan rapporten in een la heb je niks. Als we als vermogensfonds werkelijk impact willen bereiken, dan moeten onze rapporten gelezen worden én moeten betrokkenen er anders door gaan handelen.”

Projectleider

Oud-bankdirecteur Frits Swinkels is in deeltijd voor Start Foundation aan de slag om werklozen aan een baan te helpen. Zijn veelzijdige ervaring aan werkgeverskant in combinatie met een sterk geloof in de kracht van samenwerken stemmen hem optimistisch. “Werkgevers en werknemers zijn altijd op elkaar aangewezen. Ik vind het uitdagend die situatie te analyseren en vervolgens verbindingen te leggen.”

Programmamanager Open Hiring®

Na een jarenlange carrière in de facilitaire dienstverlening bij Vebego maakte Ingeborg in maart 2018 de overstap naar Start Foundation. Ze is aangesteld als programmamanager Open Hiring® en gaat het Greyston Bakery-model van werven van medewerkers zonder vooraf te selecteren, in Nederland introduceren. Past haar als een handschoen: “We zijn allemaal te risicomijdend geworden. Daarmee missen we zoveel kansen! Zoals door mensen die níét in een bepaald malletje vallen, buitenspel te houden.”

Projectleider

Projectmanager Jos van Delft houdt zich beroepsmatig sinds 2001 bezig met arbeidsparticipatie. Onder andere als jobcoach en operationeel accountmanager bij USG Restart. En al net zo lang trekt hij in z’n vrije tijd op met een ‘maatje’, een man met een verstandelijke beperking. “Van hem heb ik relativeren geleerd. Ik sta normaal in de vijfde versnelling; hij doet alles tien keer zo langzaam. En dan zie je dat je ook rustig sjokkend door het leven kunt gaan.” Bij Start Foundation leidt Jos het project Talentvol en richt hij zich op Open Hiring®.

Communicatieadviseur

“Er gebeuren hier mooie dingen en die mogen wat mij betreft nog veel meer aandacht krijgen. Marketing is in deze wereld nog een wat beladen woord. Wij verkopen geen product, maar een gevoel. Maar volgens mij is er niks mis mee om traditionele marketingtechnieken in te zetten om dat gevoel over te brengen.” Kim de Vogel is de communicatieafdeling komen versterken en gaat zich voorlopig in het bijzonder richten op de online- en socialmediastrategie. Eerder deed ze dat o.a. al voor Sanquin (not-for-profitorganisatie voor de bloedvoorziening in Nederland).

Onderzoeker

Een functie waarin ze diep in de materie kan duiken en analyseren én met maatschappelijke relevantie. Die vond Lisa Jansen bij Start Foundation. De weg daarheen voerde via Utrecht, waar ze Culturele Antropologie studeerde, en Parijs, waar ze in twee jaar tijd haar master International Development haalde. Het vraagstuk ‘waarom zijn er armoede en ongelijkheid in de wereld, en hoe lossen we dat op?’ boeit haar mateloos.

Communicatiemanager

Alleen ga je sneller, samen kom je verder, is het motto van Lycia Bakker. Bij haar staat de mens altijd voorop en uit het samenwerken met mensen haalt zij haar energie. De kennis en ervaring die ze in de commerciële wereld heeft opgedaan, past ze toe om de impact van Start Foundation te vergroten, zodat meer mensen kansen krijgen om mee te doen op de arbeidsmarkt en van waarde te zijn.

06-51391326
Directiesecretaresse

Marij van Kempen runt het directiesecretariaat. De voormalig officemanager realiseert zich dat 50-plussers last kunnen hebben van leeftijdsdiscriminatie. Uit eigen ervaring weet zij dat een beetje gezonde bluf geen kwaad kan: benadruk je sterke punten. Haar persoonlijke motto luidt: ‘Kijk om je heen, er zijn altijd wel mensen in je omgeving die wat hulp kunnen gebruiken’.

Financiën en projectbeheerder

Als financieel medewerker houdt Martijn zich bezig met de dagelijkse administratie tot en met het samenstellen van de jaarrekening. Martijn is daarnaast verantwoordelijk voor de managementrapportages ten behoeve van de directie en het bestuur. Ook ondersteunt hij de projectleiders en programmamanagers op financieel terrein. Daarnaast is Martijn de interne vraagbaak voor alles rondom ICT.

Communicatieadviseur

"Mijn darmproblemen hebben me alleen maar sterker gemaakt. Ik heb namelijk zelf ondervonden hoe moeilijk het is om een baan te vinden als je eerlijk wilt zijn over je beperking. Door middel van mijn werk probeer ik daar iets aan te veranderen. Je kwetsbaar durven opstellen is geen zwakte, het is juist een teken van reuzenkracht." Remko is gespecialiseerd in online media, social media en pr.

06-51 39 13 26
Projectleider

Een kwart eeuw in de uitzendwereld leverde Wiecher Hakse een schat aan ervaring op met detachering. Kennis die hij nu gaat aanwenden binnen het sociaal domein. Maatschappelijke detachering biedt kwetsbare groepen de mogelijkheid toe te treden tot, dan wel een stapje verder te komen op de arbeidsmarkt. Denk aan flexwerkers, aan mensen in de laagste loonschalen en aan medewerkers bij SW-bedrijven. Maar ook aan laagopgeleide 50-plussers en ex-gedetineerden. Uitdagingen die Wiecher graag aangaat.