Team

Algemeen directeur

Waar officiële instanties en reguliere methoden falen, komt Jos Verhoeven in actie. Vanaf de eerste dag (1998) geeft hij leiding aan de activiteiten van Start Foundation. Jos neemt het op voor mensen die wél willen, maar niet kunnen werken. "Ik geloof oprecht dat heel veel mensen iets kunnen bijdragen, als ze maar op de goede plek zitten. Er is veel meer mogelijk dan we denken. Je moet breken met de gangbare conventies als je ze wilt helpen."

Adjunct-directeur

Van directievoorzitter van ingenieursbureau Movares (omzet 130 miljoen euro, ca. 1.100 medewerkers) naar deeltijd-directielid (20 uur per week) bij Start Foundation. Na vele jaren bedrijfsleven vond Johan het tijd voor nieuwe uitdagingen, nu in het maatschappelijke domein. "Publiek en privaat kunnen over en weer nog zovéél van elkaar leren. Dat wordt veel te weinig gedaan!".

Financiën en Projectbeheer

Anjo heeft binnen Start Foundation diverse rollen. "Een deel van mijn tijd voer ik de financiële administratie. Ik leg de fundamentele basis voor de begroting en de jaarrekening. Daarnaast ben ik een vraagbaak voor alle financiële en administratieve aangelegenheden voor collega's en projecten."

Projectbeheer

Ankie: “Winst maken is mooi en noodzakelijk, maar winst is niet alleen een kwestie van geld. Er valt ook heel wat te ‘verdienen’ in termen van menselijkheid. Bij Start Foundation heb je te maken met mensen en bedrijven die hard werken aan het realiseren van zakelijke doelstellingen, maar die ook een stapje extra willen zetten voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt.”

Financieel adviseur

Achttien jaar bij de Rabobank leerde Chris Veeningen scherp kijken naar ondernemers. ‘Zie ik het hem doen?’, is een cruciale vraag voor deze adviseur. Daarbij hanteert hij de financiële meetlat streng, want leningen moeten wel terugbetaald worden, zo is zijn stelregel. Verder hecht hij aan plezier op het werk én in het leven: “Als je iets met plezier doet, dan is het rendement het hoogst.”

Projectleider

"Ik krijg energie van bevlogen mensen die zich met hart en ziel inzetten voor kwetsbare groepen in de samenleving. Hier ontmoet ik sociaal ondernemers die echt het verschil willen maken. Ik ondersteun ze niet alleen met financiering en adviezen, maar ook door kritische vragen te stellen. Want de ideeën moeten wel haalbaar zijn."

Gastvrouw

In haar eerste week bij Start Foundation werd Ellen Wijnen meteen in het diepe gegooid. En ze vond ’t prima! Telefoon beantwoorden, gasten verwelkomen, gegevens invoeren in het CRM-systeem; ze draait er haar hand niet voor om. Ze is opgeleid tot secretaresse, werkte eerder bij een accountantskantoor en doet nu 24 uur per week werkervaring op bij Start Foundation. Vooral de afwisseling spreekt haar aan: “Belangrijk voor mijn toekomst, want ik wil zo veel mogelijk ervaring opdoen.”

Projectmanager

Oud-bankdirecteur Frits Swinkels is in deeltijd voor Start Foundation aan de slag om werklozen aan een baan te helpen. Zijn veelzijdige ervaring aan werkgeverskant in combinatie met een sterk geloof in de kracht van samenwerken stemmen hem optimistisch. “Werkgevers en werknemers zijn altijd op elkaar aangewezen. Ik vind het uitdagend die situatie te analyseren en vervolgens verbindingen te leggen.”

Programmamanager Open Hiring™

Na een jarenlange carrière in de facilitaire dienstverlening bij Vebego maakte Ingeborg in maart 2018 de overstap naar Start Foundation. Ze is aangesteld als programmamanager Open Hiring™ en gaat het Greyston Bakery-model van werven van medewerkers zonder vooraf te selecteren, in Nederland introduceren. Past haar als een handschoen: “We zijn allemaal te risicomijdend geworden. Daarmee missen we zoveel kansen! Zoals door mensen die níét in een bepaald malletje vallen, buitenspel te houden.”

Projectmanager

Projectmanager Jos van Delft houdt zich beroepsmatig sinds 2001 bezig met arbeidsparticipatie. Onder andere als jobcoach en operationeel accountmanager bij USG Restart. En al net zo lang trekt hij in z’n vrije tijd op met een ‘maatje’, een man met een verstandelijke beperking. “Van hem heb ik relativeren geleerd. Ik sta normaal in de vijfde versnelling; hij doet alles tien keer zo langzaam. En dan zie je dat je ook rustig sjokkend door het leven kunt gaan.” Bij Start Foundation leidt Jos het project Talentvol en richt hij zich op Open Hiring™.

Onderzoek

Een functie waarin ze diep in de materie kan duiken en analyseren én met maatschappelijke relevantie. Die vond Lisa Jansen bij Start Foundation. De weg daarheen voerde via Utrecht, waar ze Culturele Antropologie studeerde, en Parijs, waar ze in twee jaar tijd haar master International Development haalde. Het vraagstuk ‘waarom zijn er armoede en ongelijkheid in de wereld, en hoe lossen we dat op?’ boeit haar mateloos.

Communicatie

Alleen ga je sneller, samen kom je verder, is het motto van Lycia Bakker. Bij haar staat de mens altijd voorop en uit het samenwerken met mensen haalt zij haar energie. De kennis en ervaring die ze in de commerciële wereld heeft opgedaan, past ze toe om de impact van Start Foundation te vergroten, zodat meer mensen kansen krijgen om mee te doen op de arbeidsmarkt en van waarde te zijn.

06-51391326
Secretariaat

Marij van Kempen runt het directiesecretariaat. De voormalig officemanager realiseert zich dat 50-plussers last kunnen hebben van leeftijdsdiscriminatie. Uit eigen ervaring weet zij dat een beetje gezonde bluf geen kwaad kan: benadruk je sterke punten. Haar persoonlijke motto luidt: ‘Kijk om je heen, er zijn altijd wel mensen in je omgeving die wat hulp kunnen gebruiken’.

Financiën en Projectbeheer

Als financieel medewerker houdt Martijn zich bezig met de dagelijkse administratie tot en met het samenstellen van de jaarrekening. Martijn is daarnaast verantwoordelijk voor de managementrapportages ten behoeve van de directie en het bestuur. Ook ondersteunt hij de projectleiders en programmamanagers op financieel terrein. Daarnaast is Martijn de interne vraagbaak voor alles rondom ICT.

Projectleider

“Kansen met beide handen aanpakken.” Mpanzu Bamenga heeft twee banen (projectleider bij Start Foundation en beleidsmedewerker bij de Universiteit Leiden), maar ervaart dat niet als belastend. “Mijn werk is niet mijn werk, maar mijn levensmissie.” En die levensmissie is dat Mpanzu graag werkt aan een inclusieve samenleving waarbij het voor je toekomst niet uitmaakt wie je bent, waar je geboren bent en wat je gelooft. Je kunt hem gerust een ervaringsdeskundige noemen.

Communicatie

"Mijn darmproblemen hebben me alleen maar sterker gemaakt. Ik heb namelijk zelf ondervonden hoe moeilijk het is om een baan te vinden als je eerlijk wilt zijn over je beperking. Door middel van mijn werk probeer ik daar iets aan te veranderen. Je kwetsbaar durven opstellen is geen zwakte, het is juist een teken van reuzenkracht." Remko is gespecialiseerd in online media, social media en pr.

06-51 39 13 26