Ouder, en toch een baan

De arbeidsmarkt staat strak van de spanning, maar laagopgeleide ouderen profiteren hier niet of nauwelijks van. 55-plussers zijn daardoor vaker langdurig werkloos. De weg terug naar betaald werk vinden ze slechts moeizaam. Daar wil Start Foundation verandering in brengen.

Uit Ervaring

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is, in opvolging van de John de Wolf-campagne, in 2018 gestart met de campagne`Uit Ervaring’ om het thema ouderenwerkloosheid te agenderen. Het Facebook-platform vertelt de verhalen van werknemers, werkzoekenden en werkgevers die nieuwe uitdagingen starten, op zoek zijn naar werk of juist kansen bieden aan 50-plussers op de arbeidsmarkt. Start Foundation heeft het platform overgenomen van het ministerie van SZW, omdat we op de eerste plaats de ruim 50.000 deelnemers van dit platform verbonden willen houden. Bovendien vinden wij het belangrijk te weten wat er speelt bij deze groep mensen. Waar lopen ze tegenaan in hun zoektocht naar werk? Welke stappen nemen ze? En kunnen ze anderen en ons hiermee misschien inspireren? Wij geven ze graag een stem, want het is te stil rondom dit maatschappelijk thema dat zoveel levens raakt.

Benieuwd naar het platform en wil je blijven volgen wat we hier allemaal doen? Kijk op facebook.com/uitervaring