United Work en Start Foundation delen eerste ervaringen ‘From refugee to employee’

De huidige krapte op de arbeidsmarkt en de geringe arbeidsparticipatie, van de zogeheten statushouders, beseft ons steeds vaker om sneller en gerichter te werken aan de toetreding van statushouders op de arbeidsmarkt. 

Recent heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een brief aan de Kamer verstuurd, waarin ze voorstelt om zogeheten Meedoenbalies op asielzoekerscentra in te richten. Zo’n Meedoenbalie avant la lettre is vorig jaar gestart in de regio Zuidoost-Brabant op initiatief van United Work, COA Veldhoven en Start Foundation.

We hebben Social Finance gevraagd dit initiatief te beschrijven, zodat iedereen die hiermee aan de slag wil, er zijn/haar voordeel mee kan doen. Lees onderstaande methodiekbeschrijving en leer ervan.

Methodiekbeschrijving 'From refugee to employee'

Disclaimer: Het is geen blauwdruk want het perfecte model is er nog niet. Maar het is een aanzet die anderen kunnen gebruiken om soortgelijke initiatieven op te zetten.