Waarden

Door: Lisa Jansen

De coronacrisis heeft een enorme impact op onze samenleving. Ofschoon de werkelijke consequenties en omvang nog niet duidelijk zijn, is er vrees dat zoals bij elke crisis, de meest kwetsbaren het hardst geraakt worden. We hebben ruim twintig betrokkenen bij onze missie in mei jl.  gevraagd naar hun observaties, hun hoop en wat daarvoor nu moet gebeuren. Kort samengevat noteren we het volgende.

De kloof tussen de ‘haves’ en ‘have-nots’ neemt zo toe.

Door het tot stilstand komen van grote delen van de economie en de daaropvolgende krimp maken we ons grote zorgen om mensen wier positie op de arbeidsmarkt minder stevig is. Bijvoorbeeld mensen met een functiebeperking, migranten en jongeren die buiten het arbeidsproces vallen. Bedrijven zullen eerder kiezen voor laaghangend fruit, waardoor deze mensen achter in de rij aansluiten. De kloof tussen de ‘haves’ en ‘have-nots’ neemt zo toe. Maar in deze crisis zien we ook dat het maatschappelijk debat over wie waarde toevoegt aan de economie en wie waarde onttrekt, op scherp is gezet.

Zowel de overheid als het bedrijfsleven zullen daarom kleur moeten bekennen. Bedrijven die ervoor kiezen om hun productie terug te halen, verminderen niet alleen hun afhankelijkheid van verre leveranciers, maar zouden ook kansen moeten bieden aan kwetsbare doelgroepen. En de overheid moet bedrijven steunen die veel maatschappelijke waarde hebben, met sociaal en duurzaam karakter. Ook moeten de vitale sectoren, zoals zorg en onderwijs, aantrekkelijker worden gemaakt, zodat meer mensen hier kunnen instromen. Om arbeidsparticipatie verder te bevorderen, moeten er niet alleen meer kansen tot opleiding en omscholing komen, maar is volgens sommigen de inzet van basisbanen een vruchtbare optie.

Alle observaties zijn vastgelegd in een kort overzichtsdocument. Een exemplaar opvragen kan via info@startfoundation.nl.