Onze activiteiten

Om zo veel mogelijk impact te maken, hebben we een aantal speerpunten gekozen waar we ons de komende jaren op richten.

Programma’s

We ontwikkelen continu nieuwe projecten binnen onze programma’s voor de langere termijn. Programma’s die de nieuwste ideeën en inzichten omzetten in werk voor onze doelgroepen. 

• Open Hiring™

Het aannemen van medewerkers zonder 'werving en selectie' om iedereen die het werk aankan, een kans te bieden. Lees meer.

• De parallelle arbeidsmarkt

Werk dat nu buiten de normen van onze betaalde arbeidsmarkt valt, organiseren we in een parallel systeem waarmee we mensen perspectief geven. Lees meer.

Kiezen waar we werk van maken

Focusgroepen

Er zijn veel initiatieven die allerhande groepen mensen versterken om hen deel te kunnen laten nemen aan de arbeidsmarkt. Wij richten onze focus – als het gaat om de aanbodkant van de arbeidsmarkt – op een tweetal groepen mensen die extra aandacht verdienen:

• Laagopgeleide ouderen

De arbeidsmarkt staat strak van de spanning, maar laagopgeleide ouderen profiteren hier niet of nauwelijks van. 55-plussers zijn daardoor vaker langdurig werkloos. De weg terug naar betaald werk vinden ze slechts moeizaam. Daar wil Start Foundation verandering in brengen. Lees meer.

• Mensen met een detentieverleden

Voor mensen met een detentieverleden is het extra moeilijk om een baan te vinden. Zonder werk is het risico op terugval (recidive) groot. Vaak hebben deze mensen aanvullende problemen op sociaal gebied, bij huisvesting, schulden of met hun gezondheid. Start Foundation wil de kansen op een baan voor ex-delinquenten zo groot mogelijk maken. Lees meer.

Wij zetten zelf initiatieven op gericht op het verbeteren van de baankansen voor deze mensen. 

We staan open voor ideeën en initiatieven van anderen

Overige impactvolle initiatieven

De arbeidsmarkt draait om vraag, aanbod en matching. Naast bovengenoemde programma’s en speerpunten ontwikkelen en stimuleren we ook binnen deze drie dimensies impactvolle initiatieven die onze doelstelling dichterbij brengen. Lees meer.