Werkbedrijf Lelystad wil project basisbanen structureel voortzetten

Begin 2021 verscheen het onderzoeksrapport 'Betaalbaar werk voor iedereen, vereist publiek-private samenwerking'. In dit onderzoek werden de kosten en baten van de basisbaan onder de loep genomen. Twee initiatieven rondom de basisbaan lagen hieraan ten grondslag, waaronder het project van Werkbedrijf Lelystad en woningcorporatie Centrada met buurtconciërges. Dit project blijkt een jaar later zodanig succesvol dat men het structureel wil voortzetten en daarom meer stakeholders bij het project wil betrekken om ook de kosten en baten in balans te brengen.

"Inclusieve problemen vragen om exclusieve oplossingen. Dat is ons in Lelystad gelukt."

Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf Lelystad: "Mensen werken om geld te verdienen en het geeft hen gelijktijdig zelfrespect en een identiteit. Daardoor verpieteren zij niet achter een uitkering maar gaan ze weer actief deel uitmaken van de samenleving."

Martine Visser, directeur-bestuurder van woningcorporatie Centrada, richt zich met name op de maatschappelijke waarde en spreekt daarom ook de wens uit voor meer partners om het project structureel te kunnen financieren: "We verwachten, dat behalve het Werkbedrijf Lelystad, Centrada en Welzijn Lelystad ook lokale ondernemers, zoals supermarkten, interesse hebben om bij te dragen. Immers die lokale ondernemers staan ook midden in de samenleving en vinden het fijn als de buurt floreert. Zo kun je mooie publiek-private samenwerkingen realiseren."