Werkinnovatie Prijs: ook voor niet-Cedris-leden?

De toekomst vraagt meer dan ooit om nieuwe businessmodellen, zodat we meer mensen in staat stellen om tegen loon maatschappelijk waardevol te werken. Daarom heeft Start Foundation in samenwerking met Cedris de Werkinnovatie Prijs gelanceerd. Er is drie miljoen euro startkapitaal beschikbaar voor businessplannen voor nieuw maatschappelijk waardevol werk. Werk dat nu nog blijft liggen, omdat onder andere de financiering voor deze banen lijkt te ontbreken. Er zijn verschillende maatschappelijke kwesties waar we oplossingen voor zoeken. Denk aan kwesties in het onderwijs, het klimaat, de zorg of de huidige uitdagingen waar de coronacrisis ons voor stelt. Hier kan vernieuwende werkgelegenheid gecreëerd worden voor mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt die niet of nauwelijks een duurzame baan kunnen bemachtigen of behouden op de reguliere arbeidsmarkt.

Tip: als je niet bent aangesloten bij Cedris, werk dan samen met een van de leden.

Projectideeën moeten ingediend en mede uitgevoerd worden door Cedris-leden. Niet-leden met goede ideeën staat het volledig vrij om een Cedris-lid in hun omgeving te benaderen en samen een projectidee in te dienen. Wij geloven dat juist deze samenwerking een vruchtbare basis kan zijn voor nieuwe waardevolle banen voor mens en maatschappij.

Daarom willen we iedereen uitdagen om - in samenwerking met een Cedris-lid - met innovatieve voorstellen te komen. De tien meestbelovende voorstellen ontvangen 10.000 euro om hun idee naar een volledig businessplan uit te werken. De drie beste plannen ontvangen elk maximaal 1 miljoen euro om het ontwikkelde businessplan uit te voeren.

Bij Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt, zijn ruim 100 organisaties (o.a. sociale werkbedrijven en sociaal ondernemers) aangesloten. Een overzicht met alle Cedris-leden vindt u via deze link: www.cedris.nl/over-ons/leden.

Op www.werkinnovatieprijs.nl is alle informatie over de Werkinnovatie Prijs en de voorwaarden te vinden. Projectideeën kunnen tot 1 september 2020 worden ingediend.