De arbeidsmarkt is steeds meer topsport geworden. Mensen die willen meedoen, moeten zich aanpassen. Het systeem, met al onze wetten, regels en instituten, kan niet verhinderen dat al jarenlang 1,7 miljoen mensen die langs de kant staan, eerder uitgesloten dan ‘ingesloten’ worden. Dat moet anders en dat kan anders.

Het is onze overtuiging dat er voor iedereen ruimte is om mee te doen op de arbeidsmarkt en van waarde te zijn.

Wij zijn een maatschappelijk ontwikkelaar die altijd ruimte voor verbetering ziet en die ruimte omzet in concrete actie. Als je samen met ons bereid bent om anders te kijken, de bestaande kaders los te laten, zie je zoveel meer mogelijkheden voor mensen om mee te doen, om een rol van betekenis te spelen in onze maatschappij.

Doel 2017-2025

In 2025 willen we via onze activiteiten 150.000 mensen die langs de kant staan, bereikt hebben. Dat kan zijn door daadwerkelijk arbeidsplekken te realiseren, de positie van mensen op de arbeidsmarkt te verstevigen of door de match tussen werkzoekenden en werkgevers tot stand te brengen.
En door kaders los te laten, wezenlijke verandering op gang te brengen, ons in het publieke debat te mengen en issues op de politieke agenda te krijgen. We geven werk een nieuwe betekenis en bieden mensen die langs de kant staan, nieuwe perspectieven.

Doe je mee?

Doe je mee om samen een nieuwe werkelijkheid te creëren? Op weg naar een maatschappij waarin iedereen werkt en die voor iedereen werkt? Wij staan altijd open voor goede ideeën en initiatieven van anderen, mits deze passen binnen onze eigen koers en werkwijze. Lees hier meer over onze rol en onze activiteiten.