Om zo veel mogelijk impact te maken, zijn er een aantal speerpunten waar we ons de komende jaren op richten.

Programma’s

We ontwikkelen continu nieuwe projecten binnen onze programma’s voor de langere termijn. Programma’s die de nieuwste ideeën en inzichten omzetten in werk voor onze doelgroepen. 

• Open Hiring®

In het werving-en-selectieproces worden veel mensen bewust en onbewust buitengesloten. We ontwikkelen en intensiveren Open Hiring – de baan zonder sollicitatiegesprek – in Nederland om meer mensen perspectief of een baan te geven. Lees meer.

• De parallelle arbeidsmarkt

Werk dat nu buiten de normen van onze betaalde arbeidsmarkt valt, organiseren we in een parallel systeem waarmee we mensen perspectief geven. We doen dit aan de hand van verschillende actielijnen. Lees meer.

Activistisch investeren

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom iemand moeilijk een baan kan vinden. Bijvoorbeeld omdat er geen passend werk is, binnen de mogelijkheden die iemand heeft. Omdat er simpelweg onvoldoende banen zijn. Of omdat bepaalde wetten of regels een vlotte toegang tot de arbeidsmarkt verhinderen. Daar wil Start Foundation actief op inzetten, met drie hoofdthema’s:

• Conceptontwikkeling

In het arbeidsmarkt-laboratorium van Start Foundation ontwikkelen we innoverende voorbeelden die aanzetten tot omdenken én werk creëren voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt. Creativiteit, durf en visie komen hier samen. Lees meer.

• Opschalen

Nederland telt tal van bestaande bedrijven die kansen bieden aan hen voor wie een baan niet vanzelfsprekend is. Die bedrijven willen we helpen groeien, zodat nog meer banen beschikbaar komen. Lees meer.

• Agenderen

 Soms komen we onrecht tegen: conflicterende wetten en regels, starre bureaucratie enzovoorts. Omdat Start Foundation onafhankelijk is, kunnen wij als dat nodig is: op iemands tenen gaan staan, onverkwikkelijke zaken aan de kaak stellen en helpen oplossen. Dus als we misstanden signaleren op de arbeidsmarkt, agenderen we ze en forceren we doorbraken. Lees meer.

We staan open voor ideeën en initiatieven van anderen, mits die binnen onze strategie passen en onze doelstelling: iedereen aan het werk die dat wil, dichterbij brengen.