Het bloed kruipt waar het gaan kan ...

De arbeidsmarkt is steeds meer topsport geworden. Mensen die willen meedoen, moeten zich aanpassen. Het systeem, met al onze wetten, regels en instituten, kan niet verhinderen dat al jarenlang 1,7 miljoen mensen die langs de kant staan, eerder uitgesloten dan ‘ingesloten’ worden.

Dat moet anders en dat kan anders. Wij geloven dat er ruimte voor iedereen is om mee te doen en van waarde te zijn. Wij zijn continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om samen aan een Nederland te bouwen waarin iedereen meedoet. Wij pleiten voor een nieuwe werkelijkheid, die mensen bemoedigt in plaats van ontmoedigt om een bijdrage te leveren. Wij geloven dat je door anders te denken en te doen, het onmogelijke mogelijk kunt maken.

Het is nooit te laat om in actie te komen en verantwoordelijkheid te nemen. We focussen op de toekomst en de kansen die nog voor ons liggen. We ontwikkelen vernieuwende initiatieven, agenderen knelpunten en bespreken samen hoe het beter kan. We zijn constant actief in het publieke debat. Zo laten we telkens weer zien dat er zoveel meer kan als je niet binnen de bestaande kaders blijft denken, maar bereid bent die los te laten. We laten het bloed kruipen waar het gaan kan. Op weg naar een maatschappij waarin iedereen werkt en die voor iedereen werkt.

Start Foundation maakt er werk van.