Bij alles wat we doen, kijken we kritisch wat we toe te voegen hebben en op welke manier we de meeste impact maken voor de mensen waar het om draait: mensen die het nu niet lukt om mee te doen, om van waarde te zijn, voor zichzelf en voor de maatschappij.

Kenmerkend voor onze werkwijze:

  • Innovatief. We passen steeds nieuwe ideeën toe. Constante ontwikkeling en buiten de kaders denken is onze tweede natuur.

  • Proactief. We nemen zelf het initiatief en focussen op de dingen waarmee we het grootste verschil kunnen maken.

  • Samenwerking. We brengen verschillende perspectieven bij elkaar om naar mogelijkheden te zoeken. Geen goed of fout, maar samen zoeken naar beter.

  • Opschalen. We zoeken naar vermenigvuldiging: kleinere initiatieven maken we schaalbaar en bereikbaar voor grotere groepen en grotere initiatieven helpen we nog groter te worden.

  • Onbegrensd. We nemen de bestaande wetten en regels niet als uitgangspunt, maar kijken juist langs de randen van de wet wat er kan, in plaats van wat er niet kan.

  • Activistisch. Als we misstanden signaleren, agenderen we ze en forceren we doorbraken.

  • Onafhankelijk. We hoeven aan niemand verantwoording af te leggen. We zijn vrij en onafhankelijk en rebels op zijn tijd, als dat ons doel dient.